agenturer.no

For å være konkurransedyktig må bedrifter styre og kontinuerlig forbedre sine prosesser, samt utvikle nye konkurransedyktige produkter og tjenester. For å kunne gjøre dette kreves det prosessledelse og innovasjon. Prosessledelse bidrar til økt kvalitet, effektivitet og kontroll (et alt. Wolf & Harmon, 2012), mens innovasjon er viktig for bedrifters tilpasningsdyktighet, nyskaping og dermed overlevelse (et alt. Fagerberg, et al., 2005).

Hva er prosessledelse?

Prosessledelse, eller Business Process Managment på engelsk, vil si:

å lede virksomhetens verdiskapningprosess. 

Å være en prosessleder er en meget utfordrende oppgave, da alt som skjer i en virksomhet er en prosess i et større prosess- og markedssystem, hvor alt påvirker alt og hvor alle prosessene er direkte eller indirekte avhengig av hverandre.

Prosesslederens oppgave er ikke bare å skape en effektiv verdiskapningprosess med minst mulig ressursbruk, men også å overvåke, korrigere og forbedre disse prosessene, samhørighetsforholdene og koblingene i prosess systemet. Samt å overvåke, korrigere og forbedre samhørighetsforholdene i prosess- og markedssystemet på en optimal måte.

Dette gjøres bl.a. gjennom å holde et godt øye med virksomhetens KPI (Kritiske suksessfaktorer) i Balanced ScoreCard og funnene fra Intern kontrollen.

Hovedideen bak prosessledelse er at organisasjoner bør koordinere og styre sine prosesser som eiendeler. Dette fordi virksomhetene realisere sine mål gjennom sine prosesser og det som inngår i dem.

Annonse

Ikke en lederstilling, men en lederstil

Prosessledelse er ikke en lederstilling som delegeres til en bestemt person, men en lederstil lederen må gå inn i for å lede og forbedre prosessene i prosessystemet de er ansvarlig for. Av den grunn er det viktig at vi lærer oss hva prosessledelse er og prosessperspektivet rolle i det helhetlige systemet vi kaller virksomheten for å lykkes som leder idag.

La oss starte med å definere begrepet prosessledelse.

Definisjon >> Prosessledelse

Begrepet prosessledelse kan defineres slik:

Prosessledelse er å konfigurere, implementere, koordinere, kontrollere, evaluere og styre organisasjonens prosesser mot avtalte mål og strategier gjennom å utvikle og vedlikeholde verdiskapningprosessen og kvalitetstandarden som skaper de lovede kundeverdiene 

Å oppnå dette er ikke lett, da enhver verdiskapningprosess vil være avhengig av tusenvis av del-prosesser som må koordineres og samordnet i et større prosessystem som igjen er avhengig av en rekke andre prosessystemer og markedssystemet for å få til en effektiv verdiskapningprosessen som når virksomhetens prosessmål.

Alle disse prosessene i prosessystemet som til sammen utgjør virksomhetens verdiskapningprosess kan grupperes i 3 prosessgrupper:

  1. Kjerneprosesser – verdiskapende prosesser
  2. Støtteprosesser – prosesser som ikke skaper verdi, men som er nødvendig for å få kjerneprosessene til å virke.
  3. Styringprosesser – prosesser som er nødvendige for å styre, samordne og koordinere kjerne- og støtteprosessene.

Prosesslederens oppgave er i denne sammenheng er å:

  • Optimalisere lønnsomheten til prosessystemet gjennom å få kjerneprosessene til å skape høyest mulig verdier (output) med minst mulig ressursbruk (input).
  • Fjerne, automatisere, digitalisere eller outsource flest mulig støtteprosesser for å redusere kostnadene og rette oppmerksomheten mot kjerneprosessene som skaper kundeverdiene.
  • Utvikle effektive og pålitelige styringprosesser for virksomhetens kjerne- og støtteprosesser.
Annonse

Krav til prosesslederen

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg