Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er prosessledelse?

Prosessledelse, eller Business Process Managment på engelsk, vil si å lede virksomhetens verdiskapningsprosess. Business Process Managment forkortes ofte til bare BPM.

Prosessledelse er en omfattende og systematisk tilnærming for å styre og forbedre en virksomhets arbeidsflyt og prosesser. Det innebærer å analysere, designe, implementere, overvåke og optimalisere virksomhetens prosesser for å oppnå bedre effektivitet, kvalitet og kundetilfredshet. Det er en kontinuerlig prosess for å sikrer effektive forretningsprosesser som er i stand til å tilpasse seg skiftende forretningsmiljøer.

Prosessledelse er en utfordrende oppgave, da alt som skjer i en virksomhet er en prosess i et større prosess- og markedssystem. Prosessene i dette prosessystemet påvirker hverandre, da alle prosessene er direkte eller indirekte avhengig av hverandre.

Prosesslederens oppgave er ikke bare å skape en effektiv verdiskapningprosess med minst mulig ressursbruk, men også å overvåke, korrigere og forbedre disse prosessene, samhørighetsforholdene og koblingene i disse prosessene på en optimal måte. Dette gjøres bl.a. gjennom å holde et godt øye med virksomhetens KPI (Kritiske suksessfaktorer) i Balanced ScoreCard og funnene fra Intern kontrollen.

Hovedideen bak prosessledelse er at organisasjoner bør koordinere og styre sine prosesser som eiendeler. Dette fordi den eneste måten å realisere organisasjonens mål på er gjennom disse prosessene og det som inngår i dem.

Definisjon >> Prosessledelse

Prosessledelse er å identifisere, designe konfigurere, implementere, dokumentere, koordinere, overvåke, måle og kontrollere, evaluere og styre organisasjonens forrretningsprosesser mot avtalte mål. Dette gjennom å følge en strategi som utvikler og vedlikeholder organisasjonens verdiskapningprosess og kvalitetstandarden som skaper de lovede kundeverdiene. Hovedmålet er å forbedre organisasjonens ytelse gjennom å optimalisere verdikjedesystemets prosesser og arbeidsflyt, med det mål å redusere kostnadene, øke effektiviteten og forbedre kundetilfredsheten.

Å oppnå dette er ikke lett, da enhver verdiskapningprosess er avhengig av tusenvis av del-prosesser som må koordineres og samordnet i et større prosessystem som igjen er avhengig av en rekke andre prosessystemer i organisasjonens markedssystem for å få til en effektiv verdiskapningprosessen. 

Hvorfor trenger vi Prosessledelse?

Prosessledelse er nødvendig i enhver organisasjon, da alt arbeid som utføres i organisasjonen er ulike prosesser, eller rettere sagt: – et system av interne og eksterne prosesser som til slutt skaper organisasjonens verditilbud.

For å være konkurransedyktig må bedrifter styre og kontinuerlig forbedre sine prosesser, samt utvikle nye konkurransedyktige produkter og tjenester. For å kunne gjøre dette kreves det prosessledelse og innovasjon. Prosessledelse bidrar til økt kvalitet, effektivitet og kontroll (et alt. Wolf & Harmon, 2012), mens innovasjon er viktig for bedrifters tilpasningsdyktighet, nyskaping og dermed overlevelse (et alt. Fagerberg, et al., 2005).

Gjennom prosessledelse skapes det en bevisstgjøring av prosessperspektivet sin betydning. Dette fører til at ansatte endrer fokus fra å kun se på sin avdeling isolert, til å se mer helhetlig på hva som foregår på tvers av organisasjonen. Bedrifter som lykkes med prosessledelse vil kunne forvente økt effektivitet, mer motiverte ansatte og ikke minst mer tilfredse kunder (Iden, 2013).

Viktige arbeidsoppgaver

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss