Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

agenturer.no

Ordet kreativitet kommer fra det latinske ordet creare som betyr «å lage» eller «å skape».

Adjektivet kreativ kan brukes om personer, det vil si skapende mennesker der kreativitet er en fremtredende egenskap ved personligheten deres, eller om løsninger og ting som er nyskapende, originale eller overraskende.

En måte å definere kreativitet på er:

Kreativitet er evnen til å skape nye og nyttige resultater

Ordet nyttig kan skiftes ut med vakker, hyggelig, morsom eller andre positive ord. Kreativitet kan også defineres på andre måter, via kreativ prosess eller kreativ opplevelse:

  • Kreativitet er å være i en skapende prosess
  • Kreativitet er det som gir skaperglede eller tilfredsstillelsen ved å ha løst en oppgave

Kreativitet har derfor både med resultat, prosess og opplevelse å gjøre.

En annen måte å definere kreativitet på er:

evnen til å sette sammen kjente elementer til en unik ting

Ut i fra disse definisjonene kan vi si at å være kreativ vil si å ha skapende evne. Med dette menes å ha evnen til å:

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg