Domene og webhotell fra OnNet.no

kreativitet

Hva er kreativitet?

Ordet kreativitet kommer fra det latinske ordet creare som betyr «å lage» eller «å skape». Adjektivet kreativ kan brukes om personer, det vil si skapende mennesker der kreativitet er en fremtredende egenskap ved personligheten deres, eller om løsninger og ting som er nyskapende, originale eller overraskende.

Kreativitet er opprinnelsen til innovasjon. Kreativitet er derfor nødvendig for å kunne komme opp med, skape og lage originale nye idéer, prosesser og forbedringer.

En måte å definere kreativitet på er:

Kreativitet er evnen til å skape nye og nyttige resultater

Hippel (2005) sier at kreativitet er:

“et sett holdninger, egenskaper i forhold til endring og forandring, og at det dreier seg om viljen til å leke med nye idéer og muligheter”.

Amabile (1988, 126) fokuserer på ide dimensjonen istedenfor personlighetstrekk og sier at kreativitet er:

«… en produksjon av nye og nyttige ideer av en person eller en liten gruppe mennesker som arbeider sammen».

Kreativitet kan også defineres på andre måter, via kreativ prosess eller kreativ opplevelse:

  • Kreativitet er å være i en skapende prosess
  • Kreativitet er det som gir skaperglede eller tilfredsstillelsen ved å ha løst en oppgave

Kreativitet har derfor både med resultat, prosess og opplevelse å gjøre.

Kreativitet dreier seg om å gjøre ting bedre, annerledes, komme med nyheter og løsninger på problemer. Noe som krever en sterk kreativ motivasjon. En motivasjon som skapes når (Drucker, 1985):

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.