Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 3 av 6 artikler om Tankene

    Denne artikkelen er del 28 av 49 artikler om Innovasjonsledelse

    Denne artikkelen er del 24 av 26 artikler om Genetikk

    Denne artikkelen er del 27 av 27 artikler om Barnets utvikling

Lese tid (240 ord/min): 6 minutter

kreativitet

Hva er kreativitet?

Kreativitet er evnen til å generere nye og originale ideer, løsninger og konsepter. Det er en kompleks og multifasettert prosess som involverer ulike kognitive og emosjonelle komponenter. Dette kan manifestere seg på mange måter, inkludert kunst, vitenskap, teknologi, problemløsning og hverdagsaktiviteter. Ettersom kreativitet er opprinnelsen til innovasjon er kreativitet nødvendig for å kunne skape og lage originale nye idéer, prosesser og forbedringer.

Opprinnelse

Ordet kreativitet kommer fra det latinske ordet creare som betyr «å lage» eller «å skape». Adjektivet kreativ kan brukes om personer, ting og løsninger som er nyskapende, originale eller overraskende. Kreative personer er personer der kreativitet er en fremtredende egenskap ved personligheten deres.

Definisjon og bruk av begrepet

En vanlig måte å definere er å si at:

Kreativitet er evnen til å skape nye og nyttige resultater.

Kreativitet dreier seg om viljen til å leke med nye idéer og muligheter. Normalt dreier dette seg om om produksjon av nye og nyttige ideer av en person eller en liten gruppe mennesker som arbeider sammen. Kreativitet kan også defineres på andre måter. For eksempel kan dette ses på som en kreativ prosess eller en kreativ opplevelse:

 • Kreativitet er å være i en skapende prosess.
 • Kreativitet er det som gir skaperglede eller tilfredsstillelsen ved å ha løst en oppgave.
 • Kreativitet er evnen til å sette sammen kjente elementer til en unik ting

Kreativitet har derfor både med resultat, prosess og opplevelse å gjøre. Kreativitet dreier seg om å gjøre ting bedre, annerledes og komme opp med nye løsninger på problemer. Noe som krever en sterk kreativ motivasjon. «People become more creative when they feel motivated primarily by the interest, satisfaction, and challenge of the situation» (Drucker, 1985).

Ut i fra disse definisjonene kan vi si at å være kreativ vil si å ha en skapende evne. Med dette menes å ha evnen til å:

 • komme opp med nye ideer
 • tenke utradisjonelt (“out of the box”)
 • komme opp med nye ideer og løsninger på gamle problemer
 • finne og lage noe nytt.

Kreativitet henger sammen med trangen til å utforske og løse problemer. Oppfinnere er derfor typiske kreative mennesker. Thomas A. Edison fikk f.eks. registrert hele 1093 patenter i USA i løpet av sitt liv, mens Leonardo da Vinci sine verker i dag anses som klassiske eksempler på ekstrem kreativ person innenfor vitenskapen og kunst.

En arvelig egenskap, men kan også læres

Kreativitet er en arvelig egenskap og er knyttet til venstre hjernehalvdel som er den “kreative delen av hjernen” og utvikles allerede første leveår, før utviklingen av høyre hjernehalvdel som er den logiske og matematiske hjernehalvdelen starter for fult.

Kreativitet er dermed en arvelig egenskap, men kan også læres, utøves og trenes opp gjennom riktig holdning og praktiske teknikker og metoder (Lerdahl 2007).

Den enkleste måten å øke kreativiteten på, er å gjennomføre noen få og enkle prinsipper. Disse prinsippene er i teorien enkle, men kan være vanskelige å gjennomføre i praksis. De viktigste prinsippene er:

 1. Utsett vurdering
 2. Finn det positive
 3. Utsett valg
 4. Bruk mer av hjernen
 5. Del opp og sett sammen

Les gjerne mer om de viktigste prinsipper i kreativitet eller om hvordan du går frem for å skape en kreativ utviklingsgruppe.

Komponenter

Kreativitet er avgjørende for å løse problemer og skape forandring og fornyelse. Den mentale prosessen bak kreativitet er komplisert, og det er ingen entydige forklaringsmodeller eller definisjoner. I følge Erik Lerdahl (2007) er kreativitet forbundet med:

“Evnen til å fantasere, forestille seg og utvikle nye ideer.”

Litt mer konkret kan vi si at kreativitet kjennetegnes av:

 • Originalitet: – Evnen til å komme opp med ideer som er nye og unike. Originalitet innebærer å bryte med tradisjonelle tenkemåter og å se på ting fra nye perspektiver.
 • Fleksibilitet: – Evnen til å endre tilnærming eller perspektiv når man møter problemer eller utfordringer. Involverer å vurdere flere synspunkter og løsninger.
 • Flyt: – Evnen til å generere mange ideer raskt. Kvantitet kan ofte føre til kvalitet, da flere ideer gir flere muligheter for innovative løsninger.
 • Elaborering: – Evnen til å utvikle, forbedre og detaljere ideer. Involverer å bygge videre på grunnleggende konsepter og gjøre dem mer komplekse og gjennomførbare.

Kreative mennesker er nysgjerrige og de har særlig sans for lek, idéer og fantasi, samtidig som de har en trang til å utforske og løse problemer på nye måter. De arbeider ofte selvstendig og fritt og er ikke like regelstyrt som mer konservative mennesker.

Kreative personer har en økt følsomhet for alle typer inntrykk og innfall, og statistikk viser at de som gruppe kan være litt mer utsatt for bekymringer og psykiske lidelser enn det som er vanlig i befolkninga ellers.

En effektiv metode for å skape kreativ involvering av medarbeiderne og brukerne i en innovasjonsprosess er å lage kreative utviklingsgrupper.

Typer av kreativitet

Det finnes mange former for kreativitet. Du kan være kreativ på enkelte områder, men mangel kreativitet på andre. Noen kjente former er:

 • Kognitiv kreativitet: – Involverer mentale prosesser som tenkning, hukommelse og problemløsning. Gode eksempler er oppfinnelser, vitenskapelige gjennombrudd og teknologiske innovasjoner.
 • Emosjonell kreativitet: – Relatert til følelsesmessig uttrykk og opplevelse. Kunst, musikk, poesi og drama er typiske uttrykk for emosjonell kreativitet.
 • Sosial kreativitet: – Involverer samarbeid og samhandling med andre for å skape nye ideer. Viktig i teamarbeid, samfunnsprosjekter og organisatorisk innovasjon.

Påvirkningsfaktorer

Kreativiteten påvirkes av mange faktorer. For eksempel styres den av:

 • Personlige egenskaper: – Åpenhet for erfaringer, nysgjerrighet, og risikovilje. Evne til å tåle tvetydighet og usikkerhet.
 • Miljø: – Et støttende miljø som oppmuntrer til eksperimentering og ikke straffer feil. Tilgang til ressurser, mangfoldige perspektiver og stimulans.
 • Kunnskap og ferdigheter: – Bred og dyp kunnskap innen et område kan gi flere muligheter for kreativ sammenkobling. Evnen til å bruke og kombinere ferdigheter på nye måter.
 • Motivasjon: – Indre motivasjon, drevet av interesse og glede, er ofte mer effektiv for kreativitet enn ytre belønninger. Lidenskap for et emne kan drive dypere engasjement og utholdenhet.

Kreativ prosess

Kreativitet oppstår ikke av seg selv. Kreative løsninger er et resultat av kreativ prosess. En prosess som består av:

 1. Forberedelse: – Den kreative prosessen starter med at forbereder oss til den kreative prosessen vi skal gå igjennom. Forberedelsene går ut på å samle inn informasjon og utforske problemområdet grundig. Involverer forskning, observasjon og læring.
 2. Inkubasjon: – Etter forberedelsene går vi igjennom en periode med inkubasjon. Det vil si en periode vi tar en pause fra den bevisste tenkingen omkring problemstillingen. Istedenfor lar vi underbevisstheten jobber med problemet. Dette inkluderer forhold som dagdrømming, hvile og engasjement i andre aktiviteter.
 3. Prosessering: – Etter en periode med inkubasjon starter vi med den bevisste tenkningen omkring problemet igjen. Her kan vi benytte oss av kreative teknikker som brainstorming for å stimulere kreativiteten.
 4. Innsikt: – Øyeblikket når en ny ide eller løsning plutselig dukker opp. Ofte beskrevet som en “aha”-opplevelse.
 5. Evaluering: – Kritisk analyse og vurdering av ideen eller løsningen for å avgjøre i hvilken grad ideen eller løsningen løser det kreative problemet vi står ovenfor. Involverer å vurdere gjennomførbarhet, relevans og verdi.
 6. Utarbeidelse: – Videreutvikle og konkretisere ideen til en brukbar løsning. Involverer detaljering, testing og implementering.

Betydning

Kreativitet er grunnlaget for innovasjon, som driver teknologisk utvikling og økonomisk vekst. Utøvelsen kan forbedre vår mentale helse, selvuttrykk og tilfredshet. Kreativitet bidrar dessuten til rikere kultur, kunst og samfunnsliv, noe som fremmer mangfold og forståelse. Kreative tilnærminger til problemløsning kan føre til mer effektive og bærekraftige løsninger på komplekse utfordringer.

Kreativitet er en essensiell menneskelig egenskap som beriker våre liv og fremmer fremskritt i mange områder. Å forstå og dyrke kreativitet kan bidra til personlig vekst, profesjonell suksess og samfunnsutvikling.

Du leser nå artikkelserien: Tankene

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Det kognitive kartetDivergent, konvergent og lateral tenkning >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Tenking (tankeprosessen)
 • Det kognitive kartet
 • Kreativitet
 • Divergent, konvergent og lateral tenkning
 • Den tankemessige utviklingen
 • Intelligens (IQ)
 • Du leser nå artikkelserien: Innovasjonsledelse

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << “Hit spots”Kreativ utviklingsgruppe >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Innovasjonsleder
 • Intraprenør og Intraprenørskapsprosessen
 • Risikovurdering av intern og ekstern risiko
 • Innovasjonsplan
 • Innovasjonsmål og innovasjonseffekter
 • Innovasjonsstrategi
 • Make-or-buy strategi for innovasjon
 • Offensiv eller defensiv innovasjonsstrategi
 • Blått hav-strategi / Rødt hav-strategi
 • Pioner (first to marked), etterfølger eller kopiering strategi
 • Innovasjonsretning og styrke
 • Organisasjonsutvikling (OU)
 • Produktutvikling
 • Tjenestedesign
 • Åpen eller lukket innovasjonsprosess
 • Lukket innovasjon
 • FoU (Forskning og Utvikling)
 • Ledelsestyrt innovasjon
 • Medarbeiderdrevet innovasjon
 • Innovasjonskultur
 • Innovativ organisasjonsstruktur
 • Incitament for å skape innovasjon
 • Kunnskapsdrevet innovasjon
 • Kunnskapsdeling
 • Arenaer for medarbeiderdrevet innovasjon
 • “Hit spots”
 • Kreativitet
 • Kreativ utviklingsgruppe
 • Divergent, konvergent og lateral tenkning
 • Åpen innovasjon
 • Behovsdrevet innovasjon
 • Brukerdrevet innovasjon
 • Co-creation (samskaping)
 • DART modellen og rammeverk for co-creation
 • 4 strategier for brukerdrevet og co-creation innovasjon
 • Plattformer for brukerdrevet innovasjon og co-creation
 • “Say, Do and Make” metoden for co-creation
 • AT-ONE metoden
 • ZMET (Zaltman metaphor elicitation technique)
 • Empatisk Design (Empathic Design)
 • Design Thinking (Designtenking)
 • Brukeropplevelse (UX – Design)
 • Brukergrensesnittdesign (UI – design) og brukervennlighet (usability)
 • Lean – Startup
 • Hvordan håndtere disruptiv innovasjon?
 • Radikal innovasjon i etablert virksomhet
 • Lanseringsstrategi
 • Spin-off
 • Agile utvikling og agile metoder
 • Du leser nå artikkelserien: Genetikk

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Intelligens (IQ)Stress >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Arv og miljø
 • Darwin sin evolusjonsteori
 • Menneskets evolusjonsprosess
 • Genetikk : Gen – kromosom – DNA
 • Utseende vårt er genetisk bestemt
 • Blodtype er genetisk bestemt
 • Fingeravtrykk er genetisk bestemt
 • Øyenfargen avgjøres av genene
 • Hårfarge og hårtekstur – et resultat av genetikk
 • Høyde – et resultat av genetikk
 • Atletisk utseende og ytelse avgjøres av genetikk og miljø
 • Arvelige sykdommer
 • Arv (genetikk) forklarer bare vår grunnleggende atferd
 • Instinkter og drifter (Homostasen)
 • Hormoner
 • Nervesystemet
 • Hjernen
 • Sansesystemet (våre 7 sanser)
 • Persepsjon
 • Hukommelse
 • Emosjoner (følelser)
 • Temperament
 • Intelligens (IQ)
 • Kreativitet
 • Stress
 • Menneskelig modning
 • Du leser nå artikkelserien: Barnets utvikling

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Intelligens (IQ)
      Andre artikler i serien er: 
 • Fødselen og tiden rett etter fødselen
 • Mor etter fødselen
 • Mat og drikke i ammeperioden
 • Barnets fysiologiske utvikling
 • Barnets sanseutvikling
 • Språk
 • Eriksons 8-trinnsmodell for menneskelig utvikling
 • Barnets utvikling: 0-12 mnd
 • Barnets utvikling: 1 – åringen
 • Barnets utvikling: 2 – åringen
 • Barnets utvikling: 3 – åringen
 • Barnets utvikling: 4 – åringen
 • Barnets utvikling: 5 – åringen
 • Barnets utvikling: 6 – åringen
 • Arv og miljø
 • Genetikk : Gen – kromosom – DNA
 • Utseende vårt er genetisk bestemt
 • Blodtype er genetisk bestemt
 • Øyenfargen avgjøres av genene
 • Hårfarge og hårtekstur – et resultat av genetikk
 • Høyde – et resultat av genetikk
 • Atletisk utseende og ytelse avgjøres av genetikk og miljø
 • Arvelige sykdommer
 • Arv (genetikk) forklarer bare vår grunnleggende atferd
 • Temperament
 • Intelligens (IQ)
 • Kreativitet
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.