Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 16 av 22 artikler om Psyko-sosial påvirkning
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Ordet kreativitet kommer fra det latinske ordet creare som betyr «å lage» eller «å skape».

Adjektivet kreativ kan brukes om personer, det vil si skapende mennesker der kreativitet er en fremtredende egenskap ved personligheten deres, eller om løsninger og ting som er nyskapende, originale eller overraskende.

En måte å definere kreativitet på er:

Kreativitet er evnen til å skape nye og nyttige resultater

Ordet nyttig kan skiftes ut med vakker, hyggelig, morsom eller andre positive ord. Kreativitet kan også defineres på andre måter, via kreativ prosess eller kreativ opplevelse:

 • Kreativitet er å være i en skapende prosess
 • Kreativitet er det som gir skaperglede eller tilfredsstillelsen ved å ha løst en oppgave

Kreativitet har derfor både med resultat, prosess og opplevelse å gjøre.

En annen måte å definere kreativitet på er:

evnen til å sette sammen kjente elementer til en unik ting

Ut i fra disse definisjonene kan vi si at å være kreativ vil si å ha skapende evne. Med dette menes å ha evnen til å:

 • komme opp med nye ideer
 • tenke utradisjonelt (“out of the box”)
 • komme opp med nye ideer og løsninger på gamle problemer
 • finne og lage noe nytt.

Kreativitet henger sammen med trangen til å utforske og løse problemer. Oppfinnere er derfor typiske kreative mennesker. Thomas A. Edison fikk f.eks. registrert hele 1093 patenter i USA i løpet av sitt liv, mens Leonardo da Vinci sine verker i dag anses som klassiske eksempler på ekstrem kreativitet innenfor vitenskapen og kunsten.

Kreativitet er avgjørende for å løse problemer og utfordringer innen alle fag og i alle situasjoner og for å skape forandring og fornyelse.

Den mentale prosessen bak kreativitet er komplisert, og det er ingen entydige forklaringsmodeller eller definisjoner. I følge Erik Lerdahl (2007) er kreativitet forbundet med evnen til å fantasere, forestille seg og utvikle nye ideer.

Kreative mennesker er nysgjerrige og de har særlig sans for lek, idéer og fantasi, samtidig som de har en trang til å utforske og løse problemer på nye måter.

De arbeider ofte selvstendig og fritt og er ikke like regelstyrt som mer konservative mennesker. Kreative personer har en økt følsomhet for alle typer inntrykk og innfall, og statistikk viser at de som gruppe kan være litt mer utsatt for bekymringer og psykiske lidelser enn det som er vanlig i befolkninga ellers.

Konvergent og divergent tenkning

Forskere har funnet klar sammenheng mellom kreativitet og intelligens. I psykologifaget er det en diskusjon om kreativ tenkning er en egen form for intelligens eller en del av den generelle intelligensen. Psykologen J.P. Guildford har utviklet en teori der kreativitet blir sett på som en helt egen evne. Han delte intelligens i to:

 • Konvergent tenkning, som er vår evne til å målbevisst, logisk og trinnvis.
 • Divergent tenkning, som er vår evne til å tenke kreativt.

Divergent tenkning kjennetegnes ved at man tenker originalt, har mange idéer og er fleksible, spontane og åpne. Sagt på en annen måte: Tankene går i mange retninger! Disse to formene for intelligens er nærmest helt motsatt av hverandre. Divergent tenkning er nemlig verken målbevisst, logisk eller trinnvis. Den er usystematisk og preget av fantasi og mange assosiasjoner på en gang. Et problem blir gjerne løst på flere måter når man tenker divergent.

De to hjernehalvdelene hos mennesker har litt forskjellige egenskaper. Den høyre delen knyttes blant annet mer til kreativitet (divergent tenkning), mens venstre del knyttes mer til matematiske og språklige evner (konvergent tenkning).

Ut i fra tanken om at intelligens er delt inn i konvergent og divergent tenkning har det blitt utviklet egne kreative tester som skal måle den divergente tenkningen. Det har imidlertid vist seg at kreative barn ikke alltid nødvendigvis blir kreative som voksne. I noen tilfeller er det også motsatt, at kreative voksne ikke var kreative som barn. Dette kan tyde på at kreativitet er mer sammensatt enn Guildfort antok.

Kan være medfødt, men kan også læres

Kreativitet kan være en medfødt egenskap, men kan også læres, utøves og trenes opp gjennom riktig holdning og praktiske teknikker og metoder (Lerdahl 2007).

Den enkleste måten å øke kreativiteten på, er å gjennomføre noen få og enkle prinsipper. Disse prinsippene er i teorien enkle, men kan være vanskelige å gjennomføre i praksis.

De viktigste prinsippene i kreativitet er:

 1. Utsett vurdering
 2. Finn det positive
 3. Utsett valg
 4. Bruk mer av hjernen
 5. Del opp og sett sammen

Les mer om de viktigste prinsipper i kreativitet

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Psyko-sosial påvirkning

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Emosjonell integligens (EQ)Vaner >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Indre drivkrefter som styrer våre beslutninger og atferd
 • Arv og miljø
 • Instinkter og drifter (Homostasen)
 • Hormoner
 • Behov
 • Motiv og motivasjon
 • Sansesystemet (våre 7 sanser)
 • Persepsjon
 • Hjernen
 • Tanker (tenking)
 • Intelligens (IQ)
 • Kunnskap og kunnskapbegrepet
 • Læring
 • Emosjoner (følelser)
 • Emosjonell integligens (EQ)
 • Kreativitet
 • Vaner
 • Stress
 • Religion og atferd
 • Holdninger
 • Personlighet
 • Sosialiseringsprosessen