Kreativitet

Kreativitet

kreativitet

Hva er kreativitet?

Ordet kreativitet kommer fra det latinske ordet creare som betyr «å lage» eller «å skape». Adjektivet kreativ kan brukes om personer, det vil si skapende mennesker der kreativitet er en fremtredende egenskap ved personligheten deres, eller om løsninger og ting som er nyskapende, originale eller overraskende.

Kreativitet er opprinnelsen til innovasjon. Kreativitet er derfor nødvendig for å kunne komme opp med, skape og lage originale nye idéer, prosesser og forbedringer.

En måte å definere kreativitet på er:

Kreativitet er evnen til å skape nye og nyttige resultater

Hippel (2005) sier at kreativitet er:

“et sett holdninger, egenskaper i forhold til endring og forandring, og at det dreier seg om viljen til å leke med nye idéer og muligheter”.

Amabile (1988, 126) fokuserer på ide dimensjonen istedenfor personlighetstrekk og sier at kreativitet er:

«… en produksjon av nye og nyttige ideer av en person eller en liten gruppe mennesker som arbeider sammen».

Kreativitet kan også defineres på andre måter, via kreativ prosess eller kreativ opplevelse:

  • Kreativitet er å være i en skapende prosess
  • Kreativitet er det som gir skaperglede eller tilfredsstillelsen ved å ha løst en oppgave

Kreativitet har derfor både med resultat, prosess og opplevelse å gjøre.

Kreativitet dreier seg om å gjøre ting bedre, annerledes, komme med nyheter og løsninger på problemer. Noe som krever en sterk kreativ motivasjon. En motivasjon som skapes når (Drucker, 1985):

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander

Kjetil Sander

Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.
& sosiologi"}},{"@type":"ListItem","position":6,"item":{"@id":"https://estudie.no/kreativitet/","name":"Kreativitet"}}]},{"@type":"Article","@id":"https://estudie.no/kreativitet/#Article","url":"https://estudie.no/kreativitet/","inLanguage":"nb-NO","mainEntityOfPage":"https://estudie.no/kreativitet/#webpage","headline":"Kreativitet","description":"En gjennomgang av begrepet kreativitet. Hva er kreativitet, hva kjennetegner kreative personer, hva skaper den og hvordan kan den trenes?","articleBody":"Hva er kreativitet? Ordet kreativitet kommer fra det latinske ordet creare som betyr «å lage» eller «å skape». Adjektivet kreativ kan brukes om personer, det vil si skapende mennesker der kreativitet er en fremtredende egenskap ved personligheten deres, eller om løsninger og ting som er nyskapende, originale eller overraskende. Kreativitet er opprinnelsen til innovasjon. Kreativitet er derfor nødvendig for å kunne komme opp med, skape og lage originale nye idéer, prosesser og forbedringer. En måte å definere kreativitet på er: Kreativitet er evnen til å skape nye og nyttige resultater Hippel (2005) sier at kreativitet er: \"et sett holdninger, egenskaper i forhold til endring og forandring, og at det dreier seg om viljen til å leke med nye idéer og muligheter\". Amabile (1988, 126) fokuserer på ide dimensjonen istedenfor personlighetstrekk og sier at kreativitet er: «… en produksjon av nye og nyttige ideer av en person eller en liten gruppe mennesker som arbeider sammen». Kreativitet kan også defineres på andre måter, via kreativ prosess eller kreativ opplevelse: \tKreativitet er å være i en skapende prosess \tKreativitet er det som gir skaperglede eller tilfredsstillelsen ved å ha løst en oppgave Kreativitet har derfor både med resultat, prosess og opplevelse å gjøre. Kreativitet dreier seg om å gjøre ting bedre, annerledes, komme med nyheter og løsninger på problemer. Noe som krever en sterk kreativ motivasjon. En motivasjon som skapes når (Drucker, 1985): «People become more creative when they feel motivated primarily by the interest, satisfaction, and challenge of the situation». En annen måte å definere kreativitet på er: \"evnen til å sette sammen kjente elementer til en unik ting\" Ut i fra disse definisjonene kan vi si at å være kreativ vil si å ha skapende evne. Med dette menes å ha evnen til å: \tkomme opp med nye ideer \ttenke utradisjonelt (\"out of the box\") \tkomme opp med nye ideer og løsninger på gamle problemer \tfinne og lage noe nytt. Kreativitet henger sammen med trangen til å utforske og løse problemer. Oppfinnere er derfor typiske kreative mennesker. Thomas A. Edison fikk f.eks. registrert hele 1093 patenter i USA i løpet av sitt liv, mens Leonardo da Vinci sine verker i dag anses som klassiske eksempler på ekstrem kreativitet innenfor vitenskapen og kunsten. Kreativitet er avgjørende for å løse problemer og utfordringer innen alle fag og i alle situasjoner og for å skape forandring og fornyelse. Den mentale prosessen bak kreativitet er komplisert, og det er ingen entydige forklaringsmodeller eller definisjoner. I følge Erik Lerdahl (2007) er kreativitet forbundet med: \"evnen til å fantasere, forestille seg og utvikle nye ideer.\" Kreative mennesker er nysgjerrige og de har særlig sans for lek, idéer og fantasi, samtidig som de har en trang til å utforske og løse problemer på nye måter. De arbeider ofte selvstendig og fritt og er ikke like regelstyrt som mer konservative mennesker. Kreative personer har en økt følsomhet for alle typer inntrykk og innfall, og statistikk viser at de som gruppe kan være litt mer utsatt for bekymringer og psykiske lidelser enn det som er vanlig i befolkninga ellers. En effektiv metode for å skape kreativ involvering av medarbeiderne og brukerne i en innovasjonsprosess er å lage kreative utviklingsgrupper. Er en arvelig egenskap, men kan også læres Kreativitet er en arvelig egenskap og er knyttet til venstre hjernehalvdel som er den \"kreative delen av hjernen\" og utvikles allerede første leveår, før utviklingen av høyre hjernehalvdel som er den logiske og matematiske hjernehalvdelen starter for fult. Kreativitet er dermed en arvelig egenskap, men kan også læres, utøves og trenes opp gjennom riktig holdning og praktiske teknikker og metoder (Lerdahl 2007). Den enkleste måten å øke kreativiteten på, er å gjennomføre noen få og enkle prinsipper. Disse prinsippene er i teorien enkle, men kan være vanskelige å gjennomføre i praksis. De viktigste prinsippene i kreativitet er: \tUtsett vurdering \tFinn det positive \tUtsett valg \tBruk mer av hjernen \tDel opp og sett sammen Les mer om de viktigste prinsipper i kreativitet eller om hvordan du går frem for å skape en kreativ utviklingsgruppe. ","keywords":"Kreativitet, ","datePublished":"2022-03-26T01:00:08+01:00","dateModified":"2022-03-26T16:29:45+01:00","author":{"@type":"Person","name":"Kjetil Sander","description":"Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.","url":"https://estudie.no/author/kjetil-sander/","sameAs":[],"image":{"@type":"ImageObject","url":"https://estudie.no/wp-content/litespeed/avatar/0065bd90e1fa16a4884de94f3535d816.jpg?ver=1670268185","height":96,"width":96}},"editor":{"@type":"Person","name":"Kjetil Sander","description":"Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.","url":"https://estudie.no/author/kjetil-sander/","sameAs":[],"image":{"@type":"ImageObject","url":"https://estudie.no/wp-content/litespeed/avatar/0065bd90e1fa16a4884de94f3535d816.jpg?ver=1670268185","height":96,"width":96}},"publisher":{"@id":"https://estudie.no#Organization"},"image":[{"@type":"ImageObject","@id":"https://estudie.no/kreativitet/#primaryimage","url":"https://estudie.no/wp-content/uploads/kreativitet-1200x799.jpg","width":"1200","height":"799"},{"@type":"ImageObject","url":"https://estudie.no/wp-content/uploads/kreativitet-1200x900.jpg","width":"1200","height":"900"},{"@type":"ImageObject","url":"https://estudie.no/wp-content/uploads/kreativitet-1200x675.jpg","width":"1200","height":"675"},{"@type":"ImageObject","url":"https://estudie.no/wp-content/uploads/kreativitet.jpg","width":617,"height":411}],"isPartOf":{"@id":"https://estudie.no/kreativitet/#webpage"}}]}]