Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er et konsept?

Når vi snakker om konsept mener vi:

en ide, en plan, et utkast til et nytt eller forbedret produkt eller tjeneste.

Et konsept er en tankekonstruksjon som er ment å skulle bidra til å løse et problem eller tilfredsstille et behov. Konseptets funksjon er å finne den beste løsningen på et gitt problem. Et konsept er en overordnet idé, som presenterer og levendegjør budskapet vi ønsker å gå ut med. En ide som bygger på våre erfaringer, kunnskap, kreativitet og strategi.

På dette stadium vil produktet, tjenesten, prosjektet eller hva vi har en ide om å lage og gjennomføre ikke foreligge på annen måte enn i form av en beskrivelse og eventuelt i løse skisser. Dette kalles et konsept, og er noe vi lager etter at ideen vi har er blitt godkjent ut fra våre foreløpige vurderinger.

Koen et al. (2002:7) definerer et konsept som:

”EN GODT DEFINERT FORM, MED BÅDE EN SKRIFTLIG OG VISUELL BESKRIVELSE, SOM INKLUDERER INNOVASJONENS PRIMÆRE FUNKSJONER OG KUNDEFORDELER DETTE GIR, SAMMEN MED EN BRED FORSTÅELSE AV TEKNOLOGIEN SOM TRENGS.”

Konseptets formål er å klarlegge oppfatningen til potensielle brukere, kunder, investorer, samarbeidspartnere og alle andre interessenter.

Normalt inneholder et konsept en beskrivelse av:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.