Domene og webhotell fra OnNet.no

Suksessfulle ledere

Hvorfor er god ledelse, også kalt godt lederskap, viktig?

God ledelse er viktig fordi den påvirker medarbeidernes motivasjon. Faktisk avgjør graden av godt lederskap ikke bare motivasjonen, men også alle grupper og medarbeideres prestasjoner, velvære, trivsel og livskvalitet. Det er derfor viktig å vite hva god ledelse er og hva som kreves av godt lederskap, slik at man kan arbeide målbevisst og systematisk for å bli en god leder som praktiserer godt lederskap.

Hva kjennetegner en god leder og hva er godt lederskap?

Spørsmålet om hva som kjennetegner en god leder og hva som er godt lederskap er spørsmål som har interessert forskere og vitenskapsmenn siden ledelse oppsto som eget fag. Spesielt de siste 50 årene har det vært forsket mye på disse spørsmålene.

En av de største lederundersøkelsene som er gjennomført omkring disse spørsmålene, er Kotter (1982) sine studier av fremgangsrike ledere i store amerikanske organisasjoner med flerfunksjonelt ansvar og Lynn (1987) sine studier av ledere i amerikanske statlige etater. Deres funn er senere blitt bekreftet gjennom en rekke studier. Samtidig som kjennetegnene de kom frem til er blitt utfylt av andre studier. Resultatene disse studiene har kommet frem til prøver jeg å beskrive i denne artikkelen om kjennetegn på god ledelse og godt lederskap.

Kjennetegn 1: Skaper og kommunisere en motiverende visjon som samler alle

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss