Hjem Pris Etterspørsel og tilbud

Etterspørsel og tilbud

Den svarte linjen over viser kategoriens underkategorier. Klikk på en av kategorinavnene for å se artiklene i kategorien.

Inntektselasitisitet

Inntektselastisitet måler hvordan etterspørselen etter et produkt eller tjeneste reagerer på endringer i forbrukernes inntekt.

Priselastisitet

Priselastisitet er den relative mengdeendring dividert med den relative prisendring (ved uendelig små endringer i pris).

Markedslikevekt (markedskrysset)

Markedslikevekt representerer krysningspunktet mellom selgerens og kjøperens verdioppfatning av en vare. Dette er den naturlige prisen.

Vinningsoptimal mengde (vinningsoptimum)

Den kombinasjonen av pris og mengde som gir bedriften det største overskuddet kalles vinnings optimal produksjonsmengde.

Skift i tilbud og etterspørsel

Så lenge etterspørsel- og tilbudskurven er konstante, holder også prisen seg uendret når markedet er i likevekt. Det finnes imidlertid en rekke faktorer som påvirker både etterspørsel- og tilbudskurven.

Etterspørselskurven

En marginal nyttekurve som viser hvor mye er én kunde er villig til å betale dersom én eller annen produsent tilbyr étt til eksemplar av godet

Tilbudskurven

Markedets tilbud av en vare er ofte definert som « summen av det alle bedrifter ønsker å tilby ved eksisterende pris- og kostnadsforhold»