FORVALTNINGEN

På denne siden finner du artikkelserier knyttet til fagområdet forvaltningen.

Artikkelseriene kan du lese som en lærebok ved å starte med den første artikkelen og klikke til neste artikkel nederst på siden. Under hver enkelt artikkel finner du en fullstendig innholdsfortegnelse over alle artiklene i serien.

Forvaltningen

Forvaltningens planlegging

wp-content/uploads/planlegging.gif

I denne artikkelserien går vi igjennom hvordan planleggingen i forvaltningen skjer. Vi går igjennom hvordan den skjer på både et statlig, fylkeskommunalt og kommunalt nivå.

Antall artikler: 2 artikler


Forvaltninglære

wp-content/uploads/stortinget-1-1.jpg

I denne artikkelserien lærer du hva forvaltning er, hva som inngår i forvaltningen og hvordan den norske forvaltningen er bygd opp. Her går vi igjennom alle forvaltningsnivåene og oppbygningen av dem.

Antall artikler: 22 artikler


Interesseorganisasjoner

wp-content/uploads/organisasjon-ledelse.jpg

I denne artikkelserien lærer du hva en interesseorganisasjon er, hvordan de oppstår, hvilken funksjon de har og hvor de har sitt maktgrunnlag fra. I tillegg går vi igjennom en del sentrale begreper og problemstillinger som gjelder for frivillige organisasjoner.

Antall artikler: 8 artikler


Politikk

wp-content/uploads/politikk-interesse-organisasjoner.jpg

En artikkelserie hvor vi ser på politikk i bred forstand. Ikke bare på hva politikk er, men også en gjennomgang av hvordan det politiske systemet virker og de politiske partiene Inkludert deres organisering og retninger for å gi deg et bredest mulig bilde.

Antall artikler: 11 artikler