FORVALTNINGEN

Artikkelserier knyttet til forvaltningen. Artikkelseriene kan du lese som en lærebok, hvor neste artikkel bygger videre på den forrige og hvor du finner en innholdsfortegnelse i bunnen av hver artikkel. Klikk på den artikkelserien du ønsker å lese.

Forvaltningen

    Forvaltninglære

I denne artikkelserien lærer du hva forvaltning er, hva som inngår i forvaltningen og hvordan den norske forvaltningen er bygd opp. Her går vi igjennom alle forvaltningsnivåene og oppbygningen av dem.

Antall artikler: 23 artikler


    Politikk

En artikkelserie hvor vi ser på politikk i bred forstand. Ikke bare på hva politikk er, men også en gjennomgang av hvordan det politiske systemet virker og de politiske partiene Inkludert deres organisering og retninger for å gi deg et bredest mulig bilde.

Antall artikler: 12 artikler


    Samfunnsutvikling

En gjennomgang av hvordan samfunnet har utviklet seg de siste 10.000 årene og hva som driver denne utviklingen.

Antall artikler: 13 artikler