Prøv Norges rimeligste domene & webhotell tilbyder

Registrer et. no domene = kr. 99/år
Webhotell (nettsider + e-post) = kr. 99/år

Identifisere strategiske ressurser og evner

Når forretningsstrategien skal velges er vi opptatt av:

å identifisere de strategiske ressursene og evnene virksomheten har, for så å se på hvordan disse ressursene og evnene kan gjøres om til varige konkurransefortrinn

For å avgjøre hvilke strategiske ressurser og evner virksomheten har og hvordan disse kan utnyttes for å skape varige konkurransefortrinn må vi gjennomføre en ressurs- og evneanalyse.

Annonse:

Ressursanalyse:

Siden et konkurransefortrinn defineres som “effekten vi får ved å besitte og utnytte en eller flere ressurser eller kompetanseområder  som gir virksomheten viktige fordel(er) i konkurransen med andre virksomheter” må vi gjennomføre en ressursanalyse for å avgjøre om virksomheten har noen ressurser som kan gi virksomheten varige konkurransefortrinn eller ikke.

Med ressursanalyse menes:

“En analyse av virksomhetens ressurser for å se hvilke av dem som oppfyller kravene SVIMA testen setter til en strategisk ressurs”

ressurser

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg
Annonse: