Lightspeed webhotell

Nasjonalregnskapets formål er å måle:

  1. Verdiskapningen i samfunnet. Dvs. verdien av de varer og tjenester som landets produksjonsfaktorer skaper i løpet av ett år.
  2. Anvendelsen av samfunnets verdiskapning
  3. Inntektsopptjeningen i samfunnet
  4. Hvordan denne inntekten blir brukt.

Sammenhengen mellom disse målsetningene er vist i illustrasjonen under.

Produksjon/verdiskapning

Nasjonalregnskaps begreperSymbolBRUTTONETTO
Bruttoproduksjonsverdi– Vareinnsats____________________= Bruttonasjonalprodukt (BNP) – Kapitalslit______________________= Nettonasjonalbudsjett

 

Brutto/Netto nasjonalprodukt

+ Import_______________________

= Total Brutto/Netto tilgang

 

  X

– H

= E

 

– D

= R

 

 

E/R

+ B

 

 

 

701652

 

-104190

 

 

 

701652

251748

953400

 

 

 

 

 

 

= 597462

 

 

597462

251748

849210


Anvendelse

Inntektsfordeling og innteksnytting

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg