Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Nasjonalregnskapets formål er å måle:

  1. Verdiskapningen i samfunnet. Dvs. verdien av de varer og tjenester som landets produksjonsfaktorer skaper i løpet av ett år.
  2. Anvendelsen av samfunnets verdiskapning
  3. Inntektsopptjeningen i samfunnet
  4. Hvordan denne inntekten blir brukt.

Sammenhengen mellom disse målsetningene er vist i illustrasjonen under.

Produksjon/verdiskapning

Nasjonalregnskaps begreperSymbolBRUTTONETTO

Bruttoproduksjonsverdi– Vareinnsats____________________= Bruttonasjonalprodukt (BNP) 


Kapitalslit______________________
= Nettonasjonalbudsjett

Brutto/Netto nasjonalprodukt
+ Import_______________________
= Total Brutto/Netto tilgang

 

  X

– H

= E

 

– D

= R

  

E/R

+ B

 

 

 

701652

 

-104190

 

 

 701652

251748

953400

 

 

 

 

 

 

= 597462

  

597462

251748

849210


Anvendelse

Inntektsfordeling og innteksnytting

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss