Kategori: Organisasjon og ledelse

Den svarte linjen over viser kategoriens underkategorier. Klikk på en av kategorinavnene for å se artiklene i kategorien.

risiko

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)

Denne artikkelen er del 19 av 34 artikler i om Finansiering

Denne artikkelen er del 1 av 11 artikler i om Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS)

Denne artikkelen er del 15 av 15 artikler i om Analyseteknikker for interne arbeidsbetingelser

Denne artikkelen er del 3 av 19 artikler i om Kriseledelse

Denne artikkelen er del 11 av 22 artikler i om HMS og intern kontroll

En gjennomgang av hva risikoanalyse er, hvordan den gjennomføres og brukes i forbindelse med risikostyring og kriseberedskap.

Les mer
strategi

Implementeringstrategi og implementeringsprogram

Denne artikkelen er del 30 av 31 artikler i om Beslutningsprosess

Denne artikkelen er del 19 av 20 artikler i om Forretningsstrategi

Denne artikkelen er del 46 av 54 artikler i om Prosjektledelse

Selv om forandringer er like naturlig som livet selv, vil organisasjonmedlemmene ofte kjempe i mot forandringene med nebb og klør.

Les mer
bigdata

Forretningsgrunnlag

Denne artikkelen er del 17 av 22 artikler i om Holistisk Systemledelse

Denne artikkelen er del 14 av 16 artikler i om Strategisk planlegging

Denne artikkelen er del 1 av 7 artikler i om Forretninggrunnlaget

Denne artikkelen er del 5 av 23 artikler i om Forretningsplan

En angivelse av virksomhetens forretningside, visjon, omdømme, forretningsmodell og verdigrunnlag. Grunnlaget for den strategiske kjernen

Les mer
datamaskin-skrive

Opplæringsplan

Denne artikkelen er del 9 av 26 artikler i om Opplæring

Et dokument som viser hvilken kompetanse og ferdigheter den enkelte stilling og/eller funksjon i virksomheten krever, med klare læremål som forteller hvilken kompetanse- og/eller ferdigheter som skal overføres i grunn-, spesial- og videreopplæringen

Les mer
Corporate Governance

Corporate Governance (eierstyring)

Denne artikkelen er del 7 av 31 artikler i om Styring og kontroll

Denne artikkelen er del 15 av 16 artikler i om Strategisk planlegging

Denne artikkelen er del 1 av 28 artikler i om Corporate Governance

Denne artikkelen er del 5 av 11 artikler i om Etableringsfasen

Prinsipper for hvordan selskaper bør ledes, organiseres og administreres, og hvilke interesser organiseringen skal tilgodese.

Les mer