Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Makt er nært forbundet med ledelse, da all ledelse krever makt. Har en leder ingen makt er det også umulig for dem å lede andre og fungere som en leder. Makt er imidlertid ikke noe entydig begrep, og kan ha mange former og hensikter. 

Maktens to ansikt

Mange forbinder makt med noe negativ. Noe som skyldes at de fleste av oss har opplevd maktmisbruk. Men dette er bare en side av maktens ansikt. Makt har også positive sider. Brukes den riktig er den et effektiv middel som kan brukes til å skape visjoner og til å nå kollektive mål.

Makt

Vi kan derfor slå fast at makten alltid vil ha to «ansikter»; en negativ- og en positiv side; og at det er stor forskjell på maktmisbruk og maktbruk.

Selv om det har vært fokusert mye på hva som er god og dårlig maktbruk, har man ennå ikke kommet frem til klare slutninger.


Definisjon: – Hva er makt?

Makt er:

– vår evne til å overvinne motstand og å få vårt ønske gjennom.

Makt kan også defineres som:

– vår evne til å få andre til å handle slik vi ønsker, til tross for at de har andre ønsker og behov.

Makt går med andre ord ut på å få andre til å gjøre som du vil, til tross for at de ikke er enig. Makt er en svært sammensatt begrep og kan ta mange former. 

Makt ut i fra fire fortolkningsrammer

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss