Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Ledelse krever makt. I dette ligger det at en leder må ha makt for å kunne lede noen og fungere som en leder. La oss derfor starte med å definere hva makt er.

Hva er makt?

Makt kan defineres som:

en eller flere aktørers evne til å overvinne motstand og å få sitt standpunkt gjennom. 

Makt kan også defineres som:

en aktørs mulighet til å få andre til å handle på tross av sine ønsker og behov.

Makt utøves i relasjoner mellom aktører som er avhengige av hverandre, f.eks. gjennom den daglige kommunikasjonen mellom medarbeiderne og deres nærmeste overordnede. Lederen har her makt gjennom sin stillingsinstruks til å gi de medarbeiderne de har ansvaret for ordre til å gjøre bestemte handlinger de finner nødvendige for å nå sine mål og utføre sin oppgave på en tilfredsstillende måte.

Det er imidlertid stor forskjell på å gi sine medarbeidere et råd og en ordre. Et råd er noe som medarbeiderne ikke trenger å følge, mens en ordre en direkte kommando fra nærmeste overordnede til å gjøre en bestemt handling. En handling vedkommende selv ikke kan avgjøre om de ønsker å følge eller ikke.

For at vi skal kunne snakke om at lederen bruker makt for å vinne fram med de beslutningene og handlingen de ønsker at medarbeiderne skal utføre må det dermed foreligge:

  • Uenighet om hva som er den beste løsningen på et problem
  • Knapphet på goder/ressurser som gjør at de må prioriteres og fordeles (alle kan ikke få det de ønsker).

Siden fordelingen av ressurser avgjøres av maktfordelingen i organisasjonen, er denne maktfordelingen ofte kilden til konflikten. 

Å ha makt er viktig, ikke bare for topp-ledelsen, men for alle beslutningstakere på alle nivå i organisasjonen. Dette fordi det er umulig å treffe en beslutning uten å ha makt til å treffe den. Makt er også nødvendig for å få til en effektiv organisasjon, hvor noen utpekte personer har ansvaret for at alt går som planlagt og treffe nødvendige beslutninger underveis. 

Det er også ofte slik at mange forbinder makt med noe “ubehagelig”. Men makt i seg selv er hverken positiv eller negativ. Det er hva man bruker makten til som bestemmer om maktbruken er negativ eller positiv. 


Når har du makt?

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.