Domene og webhotell fra OnNet.no

Makt er nært forbundet med ledelse, da all ledelse krever makt. Har en leder ingen makt har de heller ingen mulighet til å lede andre og fungere som en leder. Makt er imidlertid ikke noe entydig begrep, og kan ha mange former og hensikter. 

Innholdsfortegnelse

Maktens to ansikt

Mange forbinder makt med noe negativ. Noe som skyldes at de fleste av oss har opplevd maktmisbruk. Men dette er bare en side av maktens ansikt. Makt har også positive sider. Brukes den riktig er den et effektiv middel som kan brukes til å skape visjoner, klarhet, nå kollektive mål og treffe beslutninger for å nå felles mål.

Makt

Makt har alltid to «ansikter»; en negativ- og en positiv side; og det er stor forskjell på maktmisbruk og maktbruk.

Selv om det har vært fokusert mye på hva som er god og dårlig maktbruk, har man ennå ikke kommet frem til klare slutninger.

Definisjon: – Hva er makt?

Makt er:

– vår evne til å overvinne motstand for å få vårt ønske gjennom.

Makt kan også defineres som:

– vår evne til å få andre til å handle slik vi ønsker, til tross for at de har andre ønsker og behov.

Makt går med andre ord ut på å få andre til å gjøre som du vil, til tross for at de ikke er enig. Makt er en svært sammensatt begrep og kan ta mange former. 

Når har du makt?

Makt er som regel knyttet til det å ha kontroll over ressurser og goder andre etterspør. Jo mer de ønsker dette gode, dess mer makt har den som kontrollerer godet/ressursen.

Makt er når du kan påvirke andres atferd, påvirke hendelser eller beslutninger og få folk/organisasjoner til å gjøre noe de ellers ikke villa ha gjort.

Makt er imidlertid dynamisk. Det vil si at maktfordelingen endres over tid. Den som har makt idag trenger ikke nødvendigvis å ha det i morgen.

Maktbruk

Vi skiller her mellom:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss