Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

En av de viktigste del-planene i forretningsplanen er økonomi- og ressursplanen. Om denne planen samles til en eller to del-planer er en smaksak. Det viktigste er ressursbruken og forvaltningen som skal skape varige konkurransefortrinn blir angitt, sammen med en økonomiplan som forteller hvordan ressursbruken og verdiskapningen resulterer i kostnader og inntekter for virksomheten.

Hva er en økonomiplan?

En økonomiplan er:

En angivelse av virksomhetens kapitalstruktur og planlagt finansiering, samt hvilket kapitalbehov og ressurser virksomheten har og vil trenge i fremtiden for å realisere forretningsplanen.

Uten en plan og konkrete mål er det vanskelig å oppnå gode resultater. Målene må være
realistiske og planene må kunne følges opp og være håndterbar. Det er derfor viktig med
planlegging, både på kort og lang sikt (Totland, 1999). Dette gjøres på tre styringsnivåer og krever at vi utvikler en:

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss