Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Ideprosessen er den prosessen hvor vi søker etter de første mulighetene og foretar den første vurderingen. Dette danner grunnlaget for en ide generering, før vi velger ut de beste ideene for videre bearbeiding og går over til siste steg som er ideprosessen hvor vi godkjenner og begynner den formelle utvikling av konseptet til ideen.

Ideprosessen er en 3 stegs prosess

Ideprosessen kan deles opp i tre steg:

  1. idégenerering
  2. utvikling og testing av idéer
  3. evaluering og utvelgelse av idéer

Idégenerering

Idégenerering handler om å utvikle nye idéer. Dette er den kreative delen av idé prosessen. Det handler om å ta utgangspunkt i kunnskap og innsikt som man besitter og komme opp med idéer som løser et problem. Denne prosessen starter ofte med en klar formulering av problemet. Klare objektiver for hva man ønsker å oppnå med innovasjon vil rettlede idéer mot problemene man har pekt på. Det finnes mange metoder og teknikker for å utvikle idéer, for eksempel Design Thinking.

Utvikling og testing av idéer

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss