Ideprosessen – starten på en ny innovasjon


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

agenturer.no

Ideprosessen er den prosessen hvor vi søker etter de første mulighetene og foretar den første vurderingen. Dette danner grunnlaget for en ide generering, før vi velger ut de beste ideene for videre bearbeiding. Siste steg av ideprosessen er når virksomheten godkjenner og begynner den formelle utvikling av konseptet til ideen.

En tidkrevende prosess

Selve ideprosessen er normalt ikke den finansielt mest ressurskrevende prosessen, men den er utvilsomt den mest tidskonsumerende (ca 50 % av tiden til hele innovasjonsutviklingen). Denne ideprosessen er imidlertid svært viktig på mange måter. Bl.a. fordi det er i denne fasen hvor vi metalt begynner å knytte oss til prosjektet (Smith & Reinertsen, 1991).

Hele prosjektets struktur med strategisk planlegging, konseptutvikling og spesielt pre-teknisk evaluering (Koen et al. 2002) blir ofte planlagt innenfor ideprosessen, hvor en forplikter seg til bruk av tid, penger og ressurser.

En tredelt prosess

Koen et. alt (2002) sier at det er viktig at vi utvikler et godt konsept i den første delen av innovasjonsprosessen. Koen har derfor har utviklet en modell (”new consept development model”) for ideprosessen som er illustrert under.

ideprosessen

Koen et al. (2002:7) definerer et konsept som:

”En godt definert form, med både en skriftlig og visuell beskrivelse, som inkluderer innovasjonens primære funksjoner og kundefordeler dette gir, sammen med en bred forståelse av teknologien som trengs.”

Koen (2001) argumenterer for at utviklingen av et konsept bør ses på som en systematisk prosess som kan deles opp i tre hoveddeler:

  1. Indre del (drivkraften)
  2. Midtre del (ideprosessen)
  3. Ytre del (markedssystemets påvirkning)

Indre del (Drivkraften)

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg