Hjem Aksjer og verdipapirer Aksjemarkedet Finanstilsynet – finansmarkedets overvåking og kontrollorgan

Finanstilsynet – finansmarkedets overvåking og kontrollorgan

Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 14 av 15 artikler om Aksjemarkedet

Finanstilsynet er børsens og finansbransjens “vakthund“. Et statlig organ som skal føre tilsyn med finansielle foretak og markeder. Tilsynets formål er å bidra til finansiell stabilitet og fungerende markeder. Finanstilsynet er dermed din “venn” ved at de skal sørge for at alle aktørene følger spillereglene som lovverket har trukket opp.

Finanstilsynet er underlagt Finansdepartementet og EUs finanstilsyn via ESA.

Hvem overvåker og kontrollerer Finanstilsynet?

Institusjonene Finanstilsynet skal overvåke og kontrollere er:

 • Banker
 • Forsikringsselskaper og pensjonskasser
 • Finansieringsselskap og verdipapirforetak
 • Inkassoselskaper, revisorer og regnskapsførere
 • Eiendomsmeglere og e-pengeforetak
 • Markeder for finansielle instrumenter
 • Børser og autoriserte markedsplasser
 • Oppgjørssentraler og verdipapirregistre.

Nærmere informasjon om hvilke foretak Finanstilsynet fører tilsyn med finner du på Finanstilsynets nettsider. Du kan også søke her for å sjekke om et foretak er underlagt Finanstilsynets ansvarsområde.

Oppgaver

Regjeringen.no sier at tilsynet skjer ved at Finanstilsynet vurderer de styrings- og kontrollfunksjonene selskapene etablerer og de går gjennom deres regnskaper og dokumenter. Når Finansdepartementet behandler saker som gjelder finansmarkedet, er det vanlig å be om Finanstilsynets vurdering før en avgjørelse blir tatt.

Klage på banker og andre finansinstitusjoner

Finanstilsynet sier på sidene sine at kan ta kontakt med Finansklagenemnda hvis du ønsker å klage på en finansinstitusjon. Husk bare at du først må rette klagen direkte til finansinstitusjonen du ønsker å klage på før du kan kontakter dem. Finansklagenemnda kan du kontakte på telefon 23 13 19 60.

Rapportering

Regjeringen.no sier de at Finanstilsynet hvert år skal levere Finansdepartementet en melding om sin virksomhet. Denne meldingen legger Finansdepartementet fram for Stortinget i en årlig finansmarkedsmelding.

Etatens utgifter dekkes i sin helhet av de institusjonene som det føres tilsyn med, og av enkelte gebyrinntekter.

Kilder:

 • https://www.regjeringen.no/no/dep/fin/org/underliggende_etater/finanstilsynet/id270404/
 • https://www.finanstilsynet.no/
Du leser nå artikkelserien: Aksjemarkedet

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << BørsenInvestor relations >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Det norske og internasjonale aksjemarkedet
 • Bullmarked og bearmarked
 • Aksjeindeks
 • Aksjer eller aksjefond – hva lønner seg?
 • Aksjekurs
 • Aksjefond
 • Indeksfond
 • Børsnoterte fond (ETF)
 • Aksjonæravtale
 • Rentefond (pengemarkedsfond/obligasjonsfond)
 • Kombinasjonsfond
 • Verdipapirsentralen (VPS)
 • Børsen
 • Finanstilsynet – finansmarkedets overvåking og kontrollorgan
 • Investor relations
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.