Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

samfunnsutviklingen

I de siste århundrene har vi utviklet oss fra å være et pre-industrielt samfunn hvor verdiskapningen skjedde i primærnæringene (jordbruk og fiske) til å bli et industrialisert samfunn hvor verdiskapningen ble flyttet over til sekundærnæringene (industrien).  Og videre til dagens postindustrialisert samfunn hvor tertiærnæringene (tjenester) står for størsteparten av verdiskapningen.

“Primær”, “sekundær” og “tertiær” kommer fra latin og betyr “første”, “andre” og “tredje”. Begrepene primær-, sekundær- og tertiærnæringer er en måte å dele næringslivet inn på etter hvilket stadium i den evolusjonære utviklingen de tilhører.

Primærnæringer

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss