Domene og webhotell fra OnNet.no

samfunnsutviklingen

I de siste århundrene har vi utviklet oss fra å være et pre-industrielt samfunn hvor verdiskapningen skjedde i primærnæringene (jordbruk og fiske) til å bli et industrialisert samfunn hvor verdiskapningen ble flyttet over til sekundærnæringene (industrien).  Og videre til dagens postindustrialisert samfunn hvor tertiærnæringene (tjenester) står for størsteparten av verdiskapningen.

“Primær”, “sekundær” og “tertiær” kommer fra latin og betyr “første”, “andre” og “tredje”. Begrepene primær-, sekundær- og tertiærnæringer er en måte å dele næringslivet inn på etter hvilket stadium i den evolusjonære utviklingen de tilhører.

Primærnæringer

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss