Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 24 av 29 artikler om Kjøpsprosessen

Lese tid (240 ord/min): < 1 minutter

I forbrukeratferd er superstitional learning svært utbredd, og kan komplisere alle deler av kjøpsprosessen. Spesielt er faren for komplikasjoner på grunn av superstitional learning stor når det forbrukerne skal vurdere de ulike produktalternativene.

Superstitional learning vil si at forbrukerne tror at det var et spesielt tiltak, produkt eller hendelse som forårsaket at noe gikk bra eller dårlig, mens det i virkeligheten var noe helt annet.

På grunn av denne “læringen” vil fremtidige beslutninger kunne bli beheftet med store feil og/eller mangler.

Har forbrukeren lagt skylden for problemene på et bestemt produkt, er det vanskelig for deg som selger å overbevise at det ikke er produktet som har forårsaket problemet, men feil bruk av det. Har kunden fått det for seg at det er en spesiell hendelse e.l. som har forårsaket problemet, skal det godt gjøres å overbevise kunden at han har feil. For en markedsfører gjelder det derfor å ha dette i bakholdet og sørge for at superstitional learning ikke finner sted.

Du leser nå artikkelserien: Kjøpsprosessen

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << BeslutningsreglerResultat >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Kjøpsprosessen
 • Forhold som virker inn på kjøpsadferd
 • Markedets betydning i kjøpsprosessen
 • Type kjøp: Nykjøp, gjenkjøp, merkjøp og tilleggskjøp
 • Kjøpsformer (strukturert-, ustrukturert- og impuls kjøp)
 • Lav og høyinvolveringsprodukter
 • Produkttyper (nødvendighets-, daglig-, utvalgs-, spesial-, luksus-, kapitalvarer)
 • Luksuskjøp
 • Beslutningsituasjon
 • Problemerkjennelse
 • Evoked set
 • Informasjonssøking
 • Intern- og ekstern søkeprosess
 • To-steg hypotesen (Word Of Mouth / “jungeltelegrafen”)
 • Opinionsleder (influenser)
 • Influenser og influencer marketing
 • Evaluering av alternativer
 • Ekspertvurderinger
 • Heuristikk og Biaser
 • Valg av alternativ (beslutning)
 • Alternativkostnad – en metode for å beregne lønnsomhet
 • Beslutningmodeller
 • Beslutningsregler
 • Superstitional learning
 • Resultat
 • Etterkjøpsdissonans og etterkjøpsrasjonalisering
 • Kjøpsprosessen på bedriftmarkedet
 • Kjøpegruppen (“buying center“)
 • Salgsprosessen
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.