Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er en coatchingarena?

En coachingarena er det samme som læringsarena, bare med den forskjell at dette er en læringsarena hvor lederen fremstår som en coach for sine medarbeidere når de inntrer på disse coachingarenaene istedenfor å fremstå som nærmeste overordnede.

En coachingarena kan defineres som:

“arbeidssituasjoner som daglig oppstår mellom leder og medarbeider, hvor lederen kan opptre som en coach for å forbedre deres læring gjennom dialogen de har med sine medarbeideren”.

Det finnes mange læringsarenaer, men det finnes spesielt 6 coachingarenaer man bør utnytte for å skape en lærende organisasjon. Samlet gir utnyttelsen av disse 6 coachingarenaer en mer systematisk utvikling av medarbeiderne enn ellers, samtidig som medarbeiderne og mellomlederne vil oppleve økt eierskap, myndighet og ansvar for å løse og planlegge sine egne arbeidsoppgaver. Disse seks læringsarenaene er:

  1. Interne møter og medarbeidersamtaler
  2. Klasseromsundervisning og elektronisk undervisning
  3. Trening/praktisering
  4. Problemløsning
  5. Mål
  6. Plan

For å kunne få til dette er det viktig at lederen gjenkjenner situasjonene i forhold til sine medarbeidere og mellomledere når disse oppstår.

Intern møter og medarbeidersamtaler

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.