Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Er man interessert i å studere kommunikasjonseffektene i kommunikasjonsprosessen kan S-O-R- modellen være et utgangspunkt for studiet. S-O-R er en forkortelse for:

  • Stimulus (S)
  • Organisme (O)
  • Reaksjon (R)

S-O-R- modellens kjernebudskap er at:

effekten av et budskap er de reaksjonene som mottakeren viser som en følge av at han har mottatt et budskap.

Modellen brukes av psykologer for å beskrive og forklare menneskers atferd og innen kommunikasjon-faget til å studere effekten av et buskap. Modellen kan fremstilles slik:

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss