Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

person writing on white paper
Photo by UX Indonesia

Hva er verdiskapningsprosessen?

Verdiskapningsprosessen er prosessen som skaper virksomhetens verditilbud. Det vil si kundeverdiene virksomheten tilbyr sine kunder når de kjøper virksomhetens produkter og tjenester. Verdiskapningsprosessen beskriver:

– Hvordan virksomheten omgjør input (ressurser) til output (produkter/tjenester) gjennom en tranformasjonsprosess.

Verdiskapningsprosessen er transformasjonsprosessen som omgjør input, i form av innsatsfaktorer i form av naturressurser, råvarer, halvfabrikata, maskiner, ansatte og andre ressurser, til det endelige sluttresultatet, i form av et produkt eller tjeneste (output). Dette kan illustreres slik: 

input-output

For en industribedrift vil verdiskapningsprosessen være hvordan de produserer og distribuerer sine produkter til sine kunder. For et reklamebyrå vil verdiskapningsprosessen være en beskrivelse av hvordan de arbeider for å finne en god kreativ løsning på kundens reklamebehov. 

Verdiskapningsprosessen er med andre ord en betegnelse vi bruker for å beskrive transformasjonsprosessen som skaper verditilbudet som gir virksomheten inntekter. Det vil si virksomhetens produkter og tjenester. 

For at denne verdiskapningsprosessen skal være effektiv må den nå virksomhetens prestasjonsmål. Et mål som angir: – “hvilke prestasjoner og ytelser en prosess må generere for å nå sitt resultatmål“.


Hva inngår i verdiskapningsprosessen?

Modellen under viser prinsipielt hvordan verdiskapningen i en virksomhet foregår.

Verdiskapningprosessen

Modellen kan forklares slik:

Rammeverket

Utgangspunktet for utformingen av virksomhetens verdiskapningprosess er virksomhetens rammeverk som forteller hvordan virksomhetens omgivelser ser ut (markedssystemet), hva som er virksomhetens forretningside, visjon, omdømme og verdigrunnlag (forretninggrunnlaget), hvilke mål som skal nås og hvilke strategier og forretningmodell som skal følges (strategisk kjerne). Virksomhetens rammeverk er dermed premissleverandøren for verdiskapningsprosessen.

Kundeperspektivet

En annen premissleverandør for hvordan virksomhetens verdiskapningprosess må legges opp er kundeperspektivet som forteller hvilke forventninger kunden har til sluttresultatet (produktet, tjenesten eller systemet) og hvilke kundeverdier virksomheten har lovet sine kunder (målgruppe) på forhånd.  Det er disse kundeverdiene verdiskapningsprosessen må skape. med minst mulig ressursbruk (input).

Input og output

For å skape et verditilbud (produkt/tjeneste) kreves det en eller flere  innsatsfaktorer som bearbeides gjennom en verdiskapningprosess til et sluttresultat eller en opplevelse i form av et produkt eller tjeneste. Input faktorene er alle innsatsfaktorene i form av ulike former for ressurser, mens output er det endelige produktet eller tjenesten som skapes gjennom verdiskapningsprosessen. 

Verdiskapningsprosessen = Sum(kjerne-, støtte- og styringsprosesser)

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.