Lightspeed webhotell

Definisjon >> Verdiskapningsprosess

Verdiskapningsprosessen er et begrep som angir:

Hvordan virksomheten skaper kundeverdier i tråd med sitt prestasjonsmål

Med kundeverdi menes “Alt kundene legger vekt på før-, under- og etter kjøpet av et produkt eller tjeneste“, mens prestasjonsmål referer til “hvilke prestasjoner og ytelser en prosess skal generere“.

For en industribedrift vil verdiskapningprosessen være hvordan de produserer og distribuerer sine produkter til sine kunder, mens for et reklamebyrå vil verdiskapningsprosessen være en beskrivelse av hvordan de arbeider for å finne en god kreativ løsning på kundens reklamebehov. 

Verdiskapningsprosessen er med andre ord en betegnelse vi bruker for å beskrive prosessen som skaper virksomhetens verditilbud og gir dem inntekter. Det vil si virksomhetens produkter og tjenester. 


Sum(kjerne-, støtte- og styringsprosesser)

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg