Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 5 av 25 artikler om Sosiale medier

    Denne artikkelen er del 11 av 12 artikler om Nettstedets mulige bruksområder

Lese tid (240 ord/min): 19 minutter

 

Blogg er et nettsted eller en del av et nettsted for publisering av såkalte “blogginnlegg” eller “bloggposter” som vanligvis skrives av en enkeltperson eller et fåtall personer

Innleggene i en blogg sorteres i omvendt kronologisk rekkefølge slik at det siste innlegget automatisk legges øverst på forsiden. Forsiden inneholder et bestemt antall innlegg, og de overskytende eldre innleggene forflyttes automatisk ut av hovedsiden når nye innlegg publiseres.

Verbet å blogge betyr “å skrive nye blogginnlegg” eller “moderere og svare på kommentarer” som har innkommet til bloggen. En blogger er en person som er redaktør av en blogg eller bidrar med blogginnlegg.

Et kjennetegn ved blogger er at hver artikkel ofte har et kommentarfelt hvor lesere kan ha anledning til å skrive innlegg under artikkelen slik at kommentarene inngår i en diskusjonstråd. Tendensen til gruppediskusjon, lenking til hverandres blogger, og muligheten for faste lesere kan abonnere på nye blogginnleggg fører til at blogger kategoriseres som et sosialt medium. Tendensen til at blogger og bloggere i samme sjanger lenker til og kommenterer hverandres innlegg gjør at blogger omtales som en egen del av offentligheten, som ofte omtales som «bloggosfæren».

En bedriftsblogg kan være et fantastisk hjelpemiddel hvis man ønsker å bygge et tett forhold til dine lesere, kunder og samarbeidspartnere. Dette er en arena hvor virksomheten kan være løsere i ”snippen”, og gi muligheten for andre å komme med synspunkter og tilbakemeldinger om bloggens tema og virksomheten for øvrig.

Bedriftene i Norge har lenge sittet på gjerdet, men en etter en har de største bedriftene i Norge startet egne bedriftsblogger, og etter alle suksesshistoriene har flere og flere kastet seg på bølgen. I dag opprettes det i overkant av to tusen blogger daglig. De fleste er private blogger, men i årene som kommer vil den største veksten ligge på bedriftssiden.

”En bedriftsblogg er kanskje den beste måten å få folk til å snakke om din bedrifts produkter og tjenester”

Det finnes mange gode grunner til at bedrifter bør opprette en egen bedriftsblogg. Mange tror at dette bare er for de største bedriftene. Men sannheten er at det er de små og mellomstore bedriftene som ikke er allment kjent, som har mest å hente. Her kommer noen gode grunner til hvorfor akkurat din bedrift bør satse tid og ressurser på en bedriftsblogg.

Kunderelasjoner: Gjennom bloggen kan bedrifter gå i dialog med leserne. De kan åpne opp virksomheten og engasjere seg i produktrelaterte spørsmål. Bedriften kan gi råd og tips om sine produkter og tjenester, og samtidig motta tilbakemeldinger fra kunden. Dette er en suveren måte å vise et ansikt utad.

For å styrke bedriftens posisjon som ekspert innen sitt fagfelt. Det den potensielle kunden vanligvis møter i dag, er en statisk hjemmeside som forteller om produkter eller tjenester som bedriften tilbyr. Ved å dele og vise sin kunnskap og ekspertise innen bedriftens forretningsfelt, kan bedriften gjennom en blogg oppnå å bli sett på som en autoritet. Dette er en god måte å vise den potensielle kunden at bedriften besitter den kunnskap som kunden er på jakt etter.

Bedre rangering i søkemotorene: Det er kjent at søkemotorer som Google og Yahoo rangerer blogger høyere enn vanlige nettsider. Mye av grunnen til dette er at en blogg blir hyppigere oppdatert med relevant informasjon innenfor temaet som det blogges om, enn en statisk nettside. I tillegg har en blogg som oftest flere utgående og innkommende linker. Det som er viktig å tenke på, er at hvert eneste innlegg på en blogg blir rangert som en egen nettside i Google. Det betyr at en blogg med hundre blogginnlegg, i utgangspunktet vil kunne ha hundre rangeringer i Google innenfor de ulike temaene som det skrives om. Dette øker sjansene betraktelig for økt trafikk og større eksponering av bedriftens produkter og tjenester.

Teste ideer og produkter: Gjennom en blogg kan bedrifter få tilbakemelding fra leserne på tanker og ideer før lansering av nye produkter, tjenester eller kampanjer. På den måten får de brukererfaringer, og tips til forbedringer. Ved å gjøre dette får man en pekepinn om hvor godt produktet eller tjenesten vil slå an i markedet.

Tiltrekke seg nye medarbeidere: Gode stabile medarbeidere er viktig for alle bedrifter. Gjennom blogging, kan bedriften oppnå å bli en autoritet innen sitt fagfelt eller yrkesområde. Dette vil kunne øke muligheten for at potensielle nye medarbeidere leser hva bedriften skriver. På den måten vil leseren kunne se på bedriften som en attraktiv arbeidsgiver.

Bygge relasjoner til media: Ofte er bedriftens hjemmeside medias første møte med bedriften. I tillegg til å gi media informasjon på hjemmesiden kan en bedriftsblogg brukes som et medium der bedriften legger ut eventuelle pressemeldinger, samt vise og kommentere hva som er skrevet om dem tidligere i media.

Det handler ikke om å snu opp ned på hele virksomheten, men små tilpasninger som å inkludere blogging og sosiale medier i markedsplan og budsjett. La det bli en del av hverdagen og åpne øynene for å se mulighetene som ligger der.

Hvor skal bloggen opprettes?

Det første man må ta stilling til når man skal opprette en profesjonell bedriftsblogg, er på hvilket domene bloggen skal installeres. For å avgjøre dette er det viktig å ha klart for seg målet med bloggen.


Skal temaet på bloggen være begrenset til hva som skjer i virksomheten, og bransjen generelt, bør bloggen opprettes på domenet til nettsiden som bedriften har i dag. Fordelen med dette er at man skaper kvalitetsinnhold om det temaet som nettsiden handler om fra før, noe som gir merverdi til domenet, og kan bidra til høyere rangering i søkemotorene. I tillegg kan man ved å linke fra bloggen til nettsiden og omvendt, øke antall linker innad i domenet. Ved å samle både nettsiden og bloggen på samme domene, kan man konsentrere seg om å skape trafikk til en side, istedenfor flere domener. Det enkle er ofte det beste.

Slik vil da f.eks adressen til bedriftsbloggen se ut. dinbedrift/blogg (opprettet som et sub-domene til hoveddomene) eller blogg.dinbedrift.no (opprettet som en mappe på hoveddomene).

Et annet alternativ er å opprette et eget domene for bedriftsbloggen. Dette kan være gunstig hvis innholdet på bloggen skal handle om et spesielt tema, en nisje eller at innholdet ikke skal være tett knyttet opp mot bedriftens virksomhet. Det er spesielt viktig hvis målet er å kommunisere med personer innen bransjen, eller hvis man ønsker at personer skal dele sitt innhold med andre. Mennesker har restriksjoner mot å dele reklame, men en god artikkel eller et godt blogginnlegg uten sterke henvisninger til en bedrift, deles med andre som kan ha interesse for emnet.

Et eksempel på dette kan være en bedrift som driver med fysioterapi. Nettstedet vil da være navnet på bedriften. www.bergenfysioterapisenter.no mens bloggen som handler om fysioterapi generelt vil f.eks ha navnet www.fysioterapi.no.

Når det gjelder kjendiser og andre profilerte personer, kan det være gunstig å opprette en bedriftsblogg i sitt eget navn. Grunnen til dette er at disse personene allerede har stor oppmerksomhet fra media, andre innen bransjen og folk generelt. Folk bruker i større grad navnet til lederen av virksomheten når de søker i søkemotorene, og ikke bedriften. Ved å ha et domene i sitt eget navn er det stor sannsynlighet for at dette domenet vil rangere som nummer en i søkemotorene, og dermed kan man selv kontrollere hva som blir presentert om deg. Et godt eksempel på dette er bloggen til Petter Stordalen www.petterstordalen.no

Velg riktig bloggplattform

Valg av bloggplattform er veldig viktig når det gjelder bedriftsblogger. Her er det kun en ting som gjelder, og det er bloggplattformer som ikke er reklamefinansiert, eller som ligger på andre servere enn din egen. I tillegg bør bloggen opprettes på bedriftens egne domenenavn.


WordPress.org er en av de mest kjente bloggplattformene, og brukes av bedrifter i hele verden. Mye av grunnen til dette er at tjenesten har god fleksibilitet, den er brukervennlig, og er gratis for alle å bruke. Det er en åpen kildekode som alle kan gå inn og tilpasse til sitt bruk.

“Contest is King” og velg et tema for bloggen

Men å bare opprette en blogg, og tro at kommunikasjonen starter av seg selv, blir helt feil. Det må som alt annet læres.¨

Contest is King”. Du har sikker hørt det før, men det gjelder i aller høyeste grad for blogging. Skal du lykkes med å bygge opp en blogg som tiltrekker seg nye lesere og holder på sine eksisterende må alltid skrive blogginnlegg om noe og på en måte som gir leserne noe av verdi tilbake.

Å skrive blogginnlegg bare for å promotere et produkt eller tjeneste vil aldri gi deg muligheten til å knytte et bånd til dine lesere. Det vil i de fleste tilfeller bare skyve dem unna, og hindre at de kommer tilbake til bloggen din igjen ved en senere anledning. Hold fokus på å gi verdi til dine lesere, hvis de synes bloggen din er god, vil de uansett bli nysgjerrige på hvem du er, og hva du driver med. Husk at det er mange som leser bloggen din for første gang, og da er viktig at hvert blogginnlegg har så høy kvalitet at de ønsker å lese mer, vite hvem du er, og hvilke produkter og tjenester du eventuelt selger. Hvordan tror du da et blogginnlegg som er ren reklame for et produkt eller tjeneste ville engasjert leseren?

Hvert blogginnlegg som du skriver må hjelpe dine lesere eller gi dem verdifull informasjon. De må være enkle å lese, gi god informasjon, være grammatisk riktig, og handle om temaet som din blogg handler om. Mange skriver om alt mulig som skjer i hverdagen. Dette kan være bra men fra medienes standpunkt er det viktig at bloggen din har et gjennomgående tema. Skriver du om mote er det ikke så lurt å plutselig å skrive et innlegg om gåturen du hadde sammen med venninnen din på Dovrefjell. Velg et tema for bloggen når du starter – og hold deg der!

Bli en ressurs og en leder innen din nisje, og parker dine konkurrenter med blogginnlegg som bygger et tett forhold til, og engasjerer dine lesere.

Engasjer leserne slik at de deler dine innlegg med andre

Folk deler og anbefaler blogginnlegg som de selv synes er gode med sine venner i de sosiale medier som Facebook, YouTube og LinkedIn. De kommenterer, gir omtaler, og linker til gode blogginnlegg som de mener andre bør lese. Det er dette alle bloggere ønsker, og gjør ikke leserne dine det idag, er innholdet ikke godt nok. Så tenk nøye gjennom hva du vil oppnå med ditt blogginnlegg, og hvem som er målgruppen. Gå i dybden og lær deg hvordan skrive gode blogginnlegg.

Gjør det mulig å legge igjen en kommentar

En bedriftsblogg er en arena for toveis kommunikasjon hvor man gir leserne muligheten til å gi tilbakemeldinger på innholdet på bloggen, og kommunisere direkte med bedriften. Det som er vel så viktig er å åpne opp for muligheten til å dele innholdet i de sosiale medier. For å skape lesere og god kommunikasjon rundt bedriftsbloggen, må det på lik linje med en nettside være aktivitet for å tiltrekke seg trafikk. Da er sosiale medier et godt virkemiddel.

En forutsetning for å kunne få tilbakemeldinger på et blogginnlegg er at det er integrert en funksjon i bloggen som gjør det mulig å kommentere på innlegg de leser og gjerne også på med kommentarer på kommentaren. I WordPress som jeg personlig foretrekker for blogging er dette integrert som en del av publiseringsløsningen som ligger i bunn. Bruker du Joomla! eller en annen publiseringsløsning må du installere eksterne plug-ins for å få dette til. Sjekke i så fall med leverandøren av plattformen du har valgt for bloggen din.

Integrer muligheten til å dele innlegget på sosiale medier

Sørg for å inkludere et skript i sidene dine som gjør det mulig å dele blogginnlegget de leser med andre på sosiale medier som f.eks. Facebook, Twitter og Google+. Kun da er det mulig for leserne å dele dine innlegg med andre på en enkel måte. Bygger du bloggen din på anerkjente plattformer som WordPress eller Joomla! finnes det egne plug-ins du kan laste ned gratis og installere som en del av publiseringsløsningen for å gjøre akkurat denne jobben. Bruker du en egenutviklet plattform må du ta en tur på Google og finne et skript fra de sosiale mediene du ønsker å inkludere i forbindelse med dine blogginnlegg. Facebook, Twitter, Google+ o.l. sosiale medier har på sine egne sider godt forklarte skript du kan implementere i dine hjemmesider for å gjøre jobben.

I tillegg til vanlige kommentarfelt på bloggen, så installer Facebook Comments. Dette fungerer på samme måte som et vanlig bloggkommentar, men kommentaren deles også Facebook.

Gjør research før du starter, slik at du vet hva leserne dine ønsker å lese

Du vet helt sikkert hvem målgruppen din er, men hvordan kan du vite hva målgruppen din lurer på eller ønsker å lese? Vel da er det bare en ting å gjøre, RESEARCH. Besøk andre blogger innen din bransje eller nisje, diskusjonsforumer, magasiner, og fagblader. Se hva leserne deres lurer på, problemstillinger, generelle bransjerelaterte utfordringer, og skriv dem ned. Bruk din ekspertise på feltet, og gi dem løsningen på sine problemer. På den måten blir bloggen din sett på som en ressurs, og blir delt med andre.

Gjør du denne jobben skikkelig vil du aldri gå tom for ideer eller temaer å skrive om, og du vil hele tiden fore dine lesere med aktuelt stoff som engasjerer dem. Når det kommer nyheter innen din bransje eller nisje. Sørg for å være tidlig ute å skrive om dem. La det bli din blogg leserne får nyhetene fra.

Spør om leserens mening og oppdater

Mange skriver et blogginnlegg i den mening at her at skal de få ut et budskap og det er det. De glemmer at de ved å inkludere leseren kan øke verdien av blogginnlegget, ved at leserne kommer med sine synspunkter eller tilleggsinformasjon. Min mening er at et blogginnlegg aldri blir ferdig, ting endrer seg, og ny informasjon som gir innlegget mer verdi kommer. Da er det også viktig at du som har skrevet blogginnlegget følger opp på en god måte, og oppdaterer blogginnleggene med den nye informasjonen. Det er merarbeid, men hvis man ser på de positive effektene med det, så ser man helt klart nytten av å gjøre det.

Her kommer noen gode grunner

 • Når du har oppdatert med ny informasjon, gir det deg en god grunn til å fortelle om det. Du kan da relansere innlegget som nytt, ved å påpeke på ny og oppdatert informasjon.
 • Leserne får en oppfatning om at du følger med , og setter pris på lesernes tilbakemeldinger
 • God effekt i forhold til rangeringen av ditt blogginnlegg om temaet i søkemotorene. Oppdaterte blogginnlegg rangerer ofte høyere enn eldre innlegg.

Bruker du et tips som du har fått i en kommentar eller tilbakemelding fra en leser, så husk på å takke vedkommende for det. Alle liker å bli satt pris på, og dette vil være med på å knytte bånd til dine lesere.

Svar alltid

Når dine lesere legger igjen en kommentar, eller tar kontakt, så sørg alltid for å svare. Uansett om det er en hyggelig tilbakemelding eller kritikk av ditt blogginnlegg. Andre lesere vil da se at du tar leserne dine på alvor, og at du bryr deg om dem. Slett aldri saklige negative kommentarer, respekter at andre kan ha et annet syn på ting en hva du har. Benytt sjansen til å si at du forstår hva de mener, oppsummer kort dine synspunkter, og til slutt takk dem for deres tilbakemelding. Det kan være veldig fristende å slette kommentarer som ikke er av positiv karakter, men se det heller som en mulighet til å knytte et tett forhold til dine lesere.

Hent kunnskap utenifra – GRATIS!

For en tid tilbake skrev jeg et blogginnlegg, hvor jeg etter publisering fikk en kommentar med et spørsmål som jeg ikke helt visste svaret på. Det jeg da gjorde var å svare vedkommende at dette skulle jeg undersøke, og komme tilbake til når jeg hadde et svar. Deretter sendte jeg en mail til ulike selskap som har ekspertise på området, og spurte dem om de kunne svare direkte på bloggen. Selskapene så dette som en god mulighet til å vise sin ekspertise, og svarte velvillig på spørsmålet. På den måten fikk personen som la igjen en kommentar god oppfølging, og fikk i tillegg svar fra profesjonelle innen sitt felt.

Involver dine lesere

Har man blogget en stund, og har opparbeidet en gjeng med faste lesere, så kan man benytte seg av dette til å få hjelp til å løse en oppgave innad i virksomheten. Fordelen og virkningen med dette er helt enorm. Du gir lesere som allerede har et forhold til bloggen din, mulighet til å bidra og gjøre den bedre. Og er man tilhenger av noe, som vil man gjerne bidra for å hjelpe.

Hold dine lesere oppdatert

Hvilke muligheter gir du dine lesere til å holde seg oppdatert på hva som skjer på bloggen din? Tror du leserne dine går rundt å tenker på bloggen din hver dag, og at de kommer tilbake av seg selv for å se om du har oppdatert med noe nytt? Vel, det skjer i veldig liten grad, bare tenk på hvor mye som stjeler oppmerksomheten i det daglige. Det er ikke sikkert de husker navnet på bloggen din engang.

Derfor er det viktig at du gjør det lett for dem å holde seg oppdatert. Opprett tjenester som automatisk gir dem beskjed når det er kommet noe nytt.

Her er noen gode hjelpemidler

 • Skaff deg en RSS Feed
 • Gi dem muligheten til å bli tilhenger av facebooksiden til bloggen din. Har du en profil for virksomheten din på Facebook, så gi dem muligheten til å bli tilhenger av den. Det samme gjelder andre sosiale nettsteder som Twitter, LinkedIn og YouTube.
 • Opprett et nyhetsbrev som leserne kan melde seg på for å holde seg oppdatert om hva som skjer på bloggen.

Skaff deg en Google Analytics konto og integrer tjenesten i bedriftsbloggen

Google Analytics er verdens mest benyttede besøksstatistikk og er en gratis tjeneste fra Google. Det eneste du trenger er en Google konto og den får du gratis. Deretter kreves det bare at du intrerer noen få linjer i “HEAD” eller “FOOTER” seksjonen av hjemmesdene dine. Velger du WordPress Joomla! eller en av de andre store publiseringsløsningene finnes det en rekke gratis plug-ins du kan installere fra administrasjonsgrensesnittet til publiseringsløsningen.

Når dette er gjort kan du når som helst logge deg inn på din Google konto og hente ut all verdens besøksstatistikk fra din blogg, inkludert hvor mange som for øyeblikket er der, hva de leser, hvor de kommer fra og en rekke annen nyttig besøksinformasjon og -statistikk.

Gjennom å analysere denne statikken over besøkende du har på dine ulike blogginnlegg kan du lære en masse. Hvilke blogginnlegg gir større respons en de andre? Det kan være tittelen. En god tittel på et blogginnlegg er veldig spesifikk, beskriver nøyaktig hva blogginnlegget handler om, og er skrevet slik at den griper leserens oppmerksomhet. Det finnes flere ulike typer titler. Du har en tittel som stiller et spørsmål, en topp tips tittel, hvordan gjøre tittel, og titler som inneholder flere bestemte søkeord for hva du skriver om i blogginnlegget.

Hvis du mistenker at det var tittelen som var god på dine mest populære innlegg, så prøv og skrive en ny tittel i samme stilen på dine andre blogginnlegg. Se om det gir større oppmerksomhet. Test ut ulike alternativer, og se hva som virker best for akkurat det blogginnlegget. Det vil selvfølgelig ta litt tid, men viktig at hvert blogginnlegg blir optimalt. For når du først har lansert et blogginnlegg så vil det ligge der og jobbe for deg 365 dager i året, år etter år.

Bruk lange søkeordfraser på dine blogginnlegg temaer og titler.

Normalt sett bruker de fleste søkeordfraser på en til tre søkeord. En lang søkeordfrase er tre eller flere. Dette eksemplet belyser forskjellen.

Du skal skal pusse opp badet og trenger å bestille en flislegger. En kort søkeordfrase vil da bli. `leie en flislegger`, og en lang søkeordfrase er f.eks ”Hvor mye koster det å flislegge badet?”

En lang søkeordfrase vil allerede være en god tittel på ditt blogginnlegg, og ser du på hva mennesker søker på i Google på det temaet blogginnlegget ditt skal handle om, så blir tittelen din og temaet på blogginnlegget ditt noe mange allerede søker på. Dette vil kunne gi deg mye trafikk og god plassering i søkemotorene for ditt blogginnlegg.

Vær konsekvent og strukturert med å publisere blogginnlegg

En eller to blogginnlegg vil ikke gjøre bloggen din populær over natten. Du trenger å publisere gode innlegg over tid for at den skal få oppmerksomhet. To til tre gode blogginnlegg i uken er en god start til å begynne med.

Grunn nummer en for at mennesker ikke lykkes med å få en populær blogg er at de ikke er konsekvent med å legge ut en jevn strøm av blogginnlegg over tid. Dette skal du gjøre for å gi leserne dine en grunn til å komme tilbake til bloggen din. Blir den ikke oppdatert, så kommer de heller ikke tilbake. Populariteten synker, og gir et lavt grunnlag for rekruttering av nye lesere.

Uansett hvor lenge du har drevet med blogging så vil du aldri stoppe å lære hvordan skrive bedre blogginnlegg, og bli bedre til å publisere dine innlegg til omverdenen. Hold fokus på de fem tipsene over, og gi dine blogginnlegg en best mulig sjanse til å bli delt med andre.

Skriv for både mennesker og søkemotorene

Det er viktig å huske på at du skriver både for mennesker, og for søkemotorene. Man ønsker å tiltrekke seg mange lesere med sitt budskap, men vel så viktig er det å rangere godt i søkemotoren på temaet som blogginnlegget handler om.

Tiltrekkende tittel

Tittelen på dine blogginnlegg har stor betydning i forhold til om leseren vil lese ditt blogginnlegg eller ikke. Det er det første de ser, og det som står i tittelen er med på å avgjøre om leseren vil lese ditt blogginnlegg.

Som bedriftsblogger er det viktig å velge søkeord eller søkefraser i tittelen for at ditt innlegg skal rangere i søkemotorene. Tenk på hva folk søker etter når de ønsker svar på akkurat det du skriver om. Test det ut og se hva som kommer opp i Google på temaet du ønsker å skrive om. På den måten kan se du hva andre har skrevet om emnet, få tips og ideer til forbedringer, og sørge for å tilføye ekstra verdi ved å dekke det de andre har glemt eller ikke tatt med.

Velg en tittel som inneholder 5 til 10 ord, og ikke over 70 tegn. Inkluder viktige søkeord eller en søkefrase.

Ta dette innlegget for eksempel. Her har jeg brukt en søkefrase som mange søker etter i søkemotorene: ”Hvordan skrive gode blogginnlegg”. Tar du en rask test i Google, vil du se at det er over 5,6 millioner nettsteder som inneholder og konkurrerer om denne søkefrasen.

Bruk automatiske publiseringsløsninger for spredning av dine blogginnlegg.

Når du publiserer dine blogginnlegg med automatiske publiseringsløsninger som f.eks ping.fm, så blir dine blogginnlegg publisert automatisk til alle dine sosiale medier som du bruker. Det gjør at du slipper å publisere innleggene dine manuelt på de ulike stedene som f.eks Facebook, Twitter, Digg, osv.

En god introduksjon

Fortell dine lesere hva blogginnlegget ditt handler om, og hva de eventuelt vil lære ved å lese hele blogginnlegget. Vær tydelig slik at det ikke er noen tvil om hva leserne kan forvente. Mange glemmer dette, og tar det for gitt at leserne leser hele blogginnlegget. Tar du en titt på besøksstatistikken på bloggen din, ser du at det er ganske mange som kun bruker noen sekunder inne på blogginnlegget ditt.

I tillegg til en god tittel, er en god introduksjon med på å avgjøre om hele blogginnlegget blir lest eller ikke.

Bruk lett språk og del dine tanker

Selv om en bedriftsblogg skal være av den mer seriøse sorten, er det viktig å tenke på selve grunnelementene for en god leseropplevelse. Mange henger seg lett opp i faguttrykk, og har rapportlignende tekster i sine blogginnlegg. Det gjør at blogginnlegget blir tungt å lese, og øker sjansen betraktelig for at leseren ikke leser hele blogginnlegget, eller ikke vil komme tilbake til bloggen din igjen.

Her er noen tips å ta med seg videre:

 • Skriv som du snakker ( Ikke bokstavelig talt, men du skjønner hvor jeg vil )
 • Ha godt med luft mellom linjene i innlegget
 • Del opp innholdet ved hjelp av punktmerkede poeng
 • Vær åpen og del dine synspunkter
 • Bruk relevante og beskrivende bilder
 • Del med leserne hva som skjer innad i bedriften, og arrangementer som bedriften skal eller har deltatt på.
 • Skriv om bransjen dere jobber i. Hva vil fremtiden bringe, og hva skiller dere fra konkurrentene?
 • Del nyheter fra bransjen, dine synspunkter på dem, og hva dette vil bety for din bedrift.
 • Intervju fornøyde kunder og ansatte i bedriften. La leserne få muligheten til å bli kjent med dem.
 • Del bilder, video og presentasjoner fra arrangementer som bedriften deltar på. F.eks messer, reiser, og andre bedriftsrelaterte event

Inkluder linker til gode ressurser

I hvert eneste blogginnlegg må du sørge for å inkludere linker til andre kvalitetskilder innenfor emnet. Jeg tenker da ikke på konkurrerende virksomheter, men uavhengige nettsider som kan gi fordypende informasjon, gi ekstra verdi, eller som inneholder grafiske elementer eller verktøy på området.  Dette er ikke bare viktig for å gi ditt eget blogginnlegg en høy kvalitet, men det er også viktig for blogginnleggets rangering i søkemotorene. I tillegg vil du ved å linke til andre, øke sannsynligheten for at de vil linke tilbake til deg.

Engasjer og oppfordre til diskusjon

En av de største fordelene med en bedriftsblogg, er å kunne åpne for muligheten til at leserne skal kunne ta del i og bidra på bloggen. Det blir altså toveiskommunikasjon, og ikke enveiskommunikasjon som en statisk hjemmeside er.

Still spørsmål til dine lesere og inviter dem til en aktiv og livlig diskusjon i form av bloggkommentarer, Facebook kommentarer og mail. Be om tilbakemeldinger, synspunkter og lesernes meninger om ulike ting angående virksomheten. Man kan for eksempel stille spørsmål som: ”Hva kan vi gjøre for å forbedre kundeservicen til våre kunder?”, og  ”Hva synes du om vårt nye produkt?” Vis at virksomheten setter pris på tilbakemeldinger fra sine lesere, og takk dem for deres bidrag.

Ved å gi muligheten for at dine lesere kan ta del i og bidra på bloggen, vil sjansen øke for at de kommer tilbake, og de vil dele blogginnleggene med andre.

Korrektur og forbedringer

Før du publiserer blogginnlegget, sørg for å gå igjennom innlegget en siste gang og se etter skrivefeil. Gå over med kritiske øyne, og se etter hvor det er muligheter for forbedringer. Dekker du det viktigste, og gir blogginnlegget verdifull informasjon til leseren? Er dette et blogginnlegg som du ville delt med andre?

Er blogginnlegget fritt for skrivefeil, vil det gi leseren en god leseropplevelse. Et godt tips er å be en kollega eller en venn om å lese innlegget, og gi en tilbakemelding om hva han synes før publisering.

Du leser nå artikkelserien: Sosiale medier

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Electronic Word of Mouth (eWOM)Microblogg >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Sosiale medier
 • Bør virksomheten ha en sosial profil?
 • Drivkraften bak sosiale medier
 • Electronic Word of Mouth (eWOM)
 • Blogg
 • Microblogg
 • Forum
 • Podcast
 • Sosiale nettverk
 • Innholdsmarkedsføring
 • Det juridiske rammeverket for innholdsmarkedsføring
 • Hva kan jeg skrive om andre?
 • Hva gjør jeg hvis jeg blir utsatt for sjikane og ærekrenkelser?
 • Etisk standard for innlegg i sosiale medier
 • Nettverksverdi
 • Sosial markedsføring
 • Sosial Media Managment teamet (SMM-teamet)
 • Reglement for bruken av sosiale medier
 • Viral markedsføring
 • Dilemmaer i sosiale medier
 • Hvorfor deler vi et innlegg?
 • Sosiale medier har 5 formål for en virksomhet
 • Gode strategiråd for bruk av sosiale medier
 • Publiseringsplan for sosiale medier (sosial markedsføring)
 • Screening av kandidater (jobbsøkere)
 • Du leser nå artikkelserien: Nettstedets mulige bruksområder

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Nettsted som trade promotion kanalStyring, rapportering og administrasjon av nettstedet >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Nettstedets mulige bruksområder
 • Hvilke kommunikasjonsoppgaver skal nettstedet løse?
 • Nettstedets plass og funksjon i verdikjeden
 • Nettstedets muligheter i innkjøp, logistikk og produksjonsprosessen
 • Nettsted som salg- og markedsføringkanal
 • Nettstedet kan øke både kundetilfredsheten og kundelojaliteten
 • Nettsted som rekrutteringskanal
 • Nettsted som opplæringssenter
 • Nettsted som presse- og investorsenter
 • Nettsted som trade promotion kanal
 • Blogg
 • Styring, rapportering og administrasjon av nettstedet
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.