Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 41 av 41 artikler om Merkevarebygging

Lese tid (240 ord/min): 2 minutter

Styring, kontroll, læring og vekst er fire viktige stikkord når vi snakker om merkevarebygging.

Styring og kontroll

Styring og kontroll er nødvendig for å kontrollere om målene for merket blir nådd og styre det daglige arbeidet mot dette målet. Det viktigste styring- og kontrollverktøyet er her målkortet til markedsavdelingen, gruppene og individene som jobber med oppgaver knyttet til merkebyggingen. 

Ved at disse definerte målene jevnlig blir målt og evaluert sammen med de ansatte for å lære av innsatsen og korrigere planene for å eliminere fremtidig avvik, før de evaluerte planene settes ut i livet igjen, for så å bli evaluert kort tid senere for å se om eventuelle negative avvik er eliminert og positive avvik forsterket. 

Dette overordnede styring- og kontrollverktøyet blir så støttet opp av alle andre styringsverktøy som inngår i styring- og kontrollperspektivet i Systemanalytisk Verdiledelse for å danne en helhetlig pol av styring- og kontrollverktøy for alle deler av arbeidet med merkevarebyggingen.

Læring

For å sikre at alle lærer av alle strategiene, aktivitetene og tiltakene som iverksettes er det viktig at det bygges opp en lærende organisasjon som kjennetegnes av en lærende organisasjonskultur. Her bør det vektlegges å skape en organisatorisk merkebygging for å sikre at alle ansatte for anledning til å ta del i videreutviklingen av virksomhetens identitet i tråd med virksomhetens og samfunnets utvikling.

Lærdommen skal så danne grunnlaget for fremtidig vekst, er en av hovedtesene i Systemanalytisk Verdiledelse som forklarer merkebyggingen rolle og funsjon i et helhetlig organisatorisk perspektiv. For å skape en lærende organisasjon bør det legges opp til å følge de generelle læringsmodellene og prinsippene som gjelder for læring- og vekstperspektivet i Systemanalytisk Verdiledelse. 

Vekst

Hvilke vekstmål gjelder for merket? Det finnes i utgangspunktet mange ulike mål for merkets vekst. Det er derfor viktig at det utvikles et vekstmål som støttes av en klar vekststrategi for merket. Dette vekstmålet og denne vekststrategien må også gjøres kjent for alle som er involvert i merket på en eller annen måte for å få dem til å ta del i videreutviklingen av merket mot de ønskede vekstmålene med bruk av de ønskede vekststrategiene.

Du leser nå artikkelserien: Merkevarebygging

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Intern merkebygging
    Andre artikler i serien er: 
 • Merkevareledelse og ledelsens rolle i merkevarebygging
 • Symboler i markedsføring og ledelse
 • Varemerke
 • Varemerke former
 • Private merker (EMV)
 • Merkevare
 • Merkevarebygging
 • Hvorfor merkevarebygging?
 • Hvilke fordeler gir en merkevare kunden?
 • Kommersielle krav til et merke
 • Arbeidsmodell for merkevarebygging
 • Målgruppe for merkevarebyggingen
 • Merkemål
 • Merkevarestrategi
 • Posisjonering som merkevarestrategi
 • Merkekonsept
 • Referanseramme, likhetspunkter og differensieringspunkter
 • Merkevareidentitet
 • Arbeidsmodell for posisjoneringstrategien
 • Bruker- og nytteposisjonering
 • Posisjonering og verditilbud
 • Kommunikasjon av virksomhetens posisjon
 • Merkeassosiasjoner
 • Høy/lav-involvering i kjøpsbeslutningen
 • Assosiasjonsnettverk
 • Merkekjerne og merkeholdning
 • Endring av assosiasjoner
 • Merkekjennskap og kjennskappyramiden
 • Merkepyramiden
 • Merkeverdi (Brand Equity-modellen)
 • Merkelojalitet (Brand Loyalty)
 • Oppfattet merkekvalitet og andre merkeaktiva
 • Merkeverdikjeden
 • Branded content strategier
 • Merkesamarbeid
 • Ingrediensallianser
 • Bruk av kjendis i markedskommunikasjon
 • Betydningen av opprinnelsesland
 • Internt omdømme (”employer branding”)
 • Intern merkebygging
 • Styring, kontroll, læring og vekst
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.