Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Informasjon er en viktig del av virksomhetens mikrosystem og må alltid kartlegges i forbindelse med en situasjonsanalyse av virksomhetens markedsystem

Hvorfor er informasjon viktig?

Måten organisasjonen samler inn, koder, lagrer, distribuerer, dekoder og nyttiggjør seg informasjonen de er avhengig av for å treffe sine daglige og strategiske beslutninger, er i dag det eneste konkurrentene til en virksomhet ikke kan kopiere. Analyser derfor denne dimensjonen grundig i din situasjonsanalyse av arbeidsbetingelsene.

Se ikke bare på bruk av informasjonsteknologi og hvordan informasjonstrukturen er bygd opp, men legg vel så stor vekt på hvilken kompetanse og erfaring organisasjonen har, samt hvordan de videreutvikler og holder denne kompetansen oppdatert.


Hva er en informasjonsanalyse?

Med informasjonsanalyse menes:

“En analyse av hva virksomheten gjør for å sørge for at alle i organisasjonen har rett informasjon, til rett sted, til rett tid og rett person”

Hva er god informasjonsøkonomi?

Det finnes knapt en ekspert eller leder som er uenig i at nettbaserte løsninger kommer til å utgjøre grunnmuren i enhver organisasjons informasjonstruktur i fremtiden. Det som ikke er like opplagt er hvordan virksomhetene skal utnytte de mulighetene som finnes innenfor denne teknologien for å oppnå økt lønnsomhet på kort og lang sikt.

Amerikanske studier av produktivitetsutviklingen hos amerikanske bedrifter, viser at deres produktivitetsøkning ikke har utviklet seg i takt med de investeringer som er foretatt i moderne informasjonsteknologi.

Figur – Sammenhengen mellom IT investeringer og effektivitetsgevinster

Grunnen til at dette misforholdet har oppstått skyldes at man kun har automatisert informasjons- og kommunikasjons prosessene, og ikke gjort noe med rutinene og oppgavene når man har gått over til ny informasjonsteknologi. Arbeidet er det samme, det eneste som har forandret seg, er arbeids verktøyene våre.

Hva kan man så lære av dette ? Jo, at man ikke kan investere i moderne informasjonsteknologi uten å også gjøre noe med jobbinnholdet.

Information innovation

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.