Domene og webhotell fra OnNet.no

Alle marked endres kontinuerlig

Alle markeder er i konstant endring som et resultat at ethvert marked har en livssyklus på samme linje som et produkt og menneske. Markedsendringer er en naturlig evolusjonær prosess og et resultat av at omgivelsene våre endrer seg. Denne endringen skjer i dag stadig raskere og er mer dramatisk enn tidligere.

Når vi snakker om marked sikter vi her ikke bare til selve markedsplassen, hvor selger og kjøper møtes, men til alle endringer i rammebetingelsene til en av aktørene i organisasjonens markedssystem. Med markedssystem menes alle forhold i omgivelsene som har interesse av å påvirke virksomhetens eksistens og utvikling. Vi snakker her om mange ulike forhold som vi må prøve å forutsi gjennom å utvikle et system som kontinuerlig driver med markedskartlegging og markedsovervåking.

Markedsendringer

Markedsovervåking = Business Intelligence

For å fange opp alle svingninger og endringer i markedet og markedssystemet trenger virksomheten et godt business intelligence system. Det vil si et markedsovervåkingsystem som konstant overvåker alt som skjer i markedet, blant leverandørene, distributørene, konkurrentene, myndighetene og kundene for å ha nevnt noen viktige aktører som overvåkes.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss