Domene og webhotell fra OnNet.no

Den vanligste feilen

Den vanligste feilen virksomheter gjør når de møter disruptiv innovasjon er å fortsette med det de gjør, og prøve å gjøre det enda bedre og mer effektivt. De gjentar seg selv og forbedrer det de kan ved å investere tid og ressurser i gårsdagens teknologi fremfor å utvikle ny teknologi og nye forretningsmodeller. Dette kan føre til at virksomheten til slutt går til grunne. Dette fordi å jobbe bedre eller hardere med eksisterende produkter eller prosesser har liten nytteverdi når bedriften møtes av en disruptiv innovasjon.

De bedriftene som kontinuerlig klarer å endre og forbedre seg og som klarer å omstille hele bedriften til nye forretningsmodeller er de som har en sjanse til å lykkes, og som normalt overlever introduksjonen av disruptive innovasjoner, sier Christensen.

5 prinsipper som gjør det vanskelig for etablerte selskaper å møte disruptiv innovasjon

Christensen (1997) sier at det er fem prinsipper som etablerte bedrifter styres etter og som gjør det vanskelig for dem å møte disruptiv innovasjon. Disse fem prinsippene er:

Prinsipp 1: Ressursavhengighet – selskapets ressurser styres i stor grad av kunder og
investorer. Investorer kontrollerer til en viss grad hvilke ressurser de har tilgjengelig,
mens kunden i stor grad kontrollerer hvordan ressursene allokeres.

Prinsipp 2: Små markeder dekker ikke vekstbehovet til store selskaper. Disruptive
innovasjoner oppstår som regel i nye, mindre markeder. Om et stort etablert selskap
ønsker å komme med en disruptiv innovasjon, må de gå bort i fra tanken om å øke
markedsandel i eksisterende marked, og heller fokusere på et nytt mindre marked.

Prinsipp 3: Markeder som ikke eksisterer, kan heller ikke analyseres. Disruptiv
innovasjon fører til usikkerhet i markedet, og det er vanskelig å se hvordan markedet
blir påvirket av disrupsjonen. Etablerte selskaper har derfor ingen mulighet til å
analysere det fremtidige markedet.

Prinsipp 4: Et selskaps fordeler definerer også deres svakheter. De fleste selskaper har iboende egenskaper som er uavhengig av de ansatte. Selskapets egenskaper ligger i deres prosesser og verdier, men det er også disse prosessene og verdiene som oppfattes som ulemper når selskapet møter en disruptiv innovasjon.

Prinsipp 5: Teknologitilbudet dekker ikke alltid markedsetterspørselen. De funksjonene som gjør disruptive innovasjoner lite attraktive for eksisterende markeder, er ofte de funksjonene som verdsettes høyest i fremvoksende markeder.

4 motstrategier

Charitou og Markides (2003) sier at en virksomhet har fire muligheter til å svare på en disruptiv strategisk innovasjon en konkurrent lanserer. Hvilken strategi som bør velges er avhengig av virksomhetens evne og motivasjon sier de.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.