Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Den vanligste feilen

Den vanligste feilen virksomheter gjør når de møter disruptiv innovasjon er å fortsette med det de gjør, og prøve å gjøre det enda bedre og mer effektivt. De gjentar seg selv og forbedrer det de kan ved å investere tid og ressurser i gårsdagens teknologi fremfor å utvikle ny teknologi og nye forretningsmodeller. Dette kan føre til at virksomheten til slutt går til grunne. Dette fordi å jobbe bedre eller hardere med eksisterende produkter eller prosesser har liten nytteverdi når bedriften møtes av en disruptiv innovasjon.

De bedriftene som kontinuerlig klarer å endre og forbedre seg og som klarer å omstille hele bedriften til nye forretningsmodeller er de som har en sjanse til å lykkes, og som normalt overlever introduksjonen av disruptive innovasjoner, sier Christensen.


5 prinsipper som gjør det vanskelig for etablerte selskaper å møte disruptiv innovasjon

Christensen (1997) sier at det er fem prinsipper som etablerte bedrifter styres etter og som gjør det vanskelig for dem å møte disruptiv innovasjon. Disse fem prinsippene er:

Prinsipp 1: Ressursavhengighet – selskapets ressurser styres i stor grad av kunder og
investorer. Investorer kontrollerer til en viss grad hvilke ressurser de har tilgjengelig,
mens kunden i stor grad kontrollerer hvordan ressursene allokeres.

Prinsipp 2: Små markeder dekker ikke vekstbehovet til store selskaper. Disruptive
innovasjoner oppstår som regel i nye, mindre markeder. Om et stort etablert selskap
ønsker å komme med en disruptiv innovasjon, må de gå bort i fra tanken om å øke
markedsandel i eksisterende marked, og heller fokusere på et nytt mindre marked.

Prinsipp 3: Markeder som ikke eksisterer, kan heller ikke analyseres. Disruptiv
innovasjon fører til usikkerhet i markedet, og det er vanskelig å se hvordan markedet
blir påvirket av disrupsjonen. Etablerte selskaper har derfor ingen mulighet til å
analysere det fremtidige markedet.

Prinsipp 4: Et selskaps fordeler definerer også deres svakheter. De fleste selskaper har iboende egenskaper som er uavhengig av de ansatte. Selskapets egenskaper ligger i deres prosesser og verdier, men det er også disse prosessene og verdiene som oppfattes som ulemper når selskapet møter en disruptiv innovasjon.

Prinsipp 5: Teknologitilbudet dekker ikke alltid markedsetterspørselen. De funksjonene som gjør disruptive innovasjoner lite attraktive for eksisterende markeder, er ofte de funksjonene som verdsettes høyest i fremvoksende markeder.

4 motstrategier

Charitou og Markides (2003) sier at en virksomhet har fire muligheter til å svare på en disruptiv strategisk innovasjon en konkurrent lanserer. Hvilken strategi som bør velges er avhengig av virksomhetens evne og motivasjon sier de.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss