Skrifteffekter

En gjennomgang av bruk av skrifteffekter i typografien og komposisjoner.

Skriftstørrelse (skriftgrad)

Gjennomgang av skriftstørrelsene sin rolle, hvordan de beregnes og brukes i typografien for å få til en god kommunikasjonsprosess.

Orddeling

Orddeling er deling av ord når det ikke er plass til hele ordet på slutten av en linje, og det er uhensiktsmessig å ta hele ordet over på neste linje.

Linjelengde

Lengden på en tekstlinje er den lengden som er definert som ramme for tekstlinjene i en spalte eller en kolumne.

Marger

Marg er avstanden mellom sidekanten og skriften, eller luften som omgir en typografisk oppstilling. Vi går her gjennom reglene som gjelder.

Linjejustering

Mens skytningen angir den loddrette avstanden mellom satslinjene, betegner linjejustering den vannrette avstanden mellom de enkelte ordene.

Linjeavstand

Linjeavstand, også kalt "skyting", er den loddrette (vertikale) avstanden mellom to grunnlinjer (satslinjer).

Bokstav og skriftsystemer

Et skriftsystem eller en skrift er et symbolsystem, oftest i form av grafiske tegn, som blir brukt til å representere språklige uttrykk.