Skriftstørrelser

Gjennomgang av skriftstørrelsene sin rolle, hvordan de beregnes og brukes i typografien for å få til en god kommunikasjonsprosess.

Typografi

Typografi er en samlebetegnelse for skrifttyper. Selv om det finnes mange forskjellige skrifttyper. Finnes det mange likhetstrekk.

Orddeling

Orddeling er deling av ord når det ikke er plass til hele ordet på slutten av en linje, og det er uhensiktsmessig å ta hele ordet over på neste linje.

Sitat

Med sitat menes gjengivelse av en tekst fra en annen kilde nøyaktig slik den forekommer i sin opprinnelige form.

Bildetekst

Bildetekst bør fortrinnsvis stå sammen med bildet den hører til, men kan plasseres både over, under og ved siden av bildet, eventuelt i en egen spalte.

Skrifteffekter

En gjennomgang av bruk av skrifteffekter i typografien og komposisjoner.

Linjelengde

Lengden på en tekstlinje er den lengden som er definert som ramme for tekstlinjene i en spalte eller en kolumne.

Linjejustering

Mens skytningen angir den loddrette avstanden mellom satslinjene, betegner linjejustering den vannrette avstanden mellom de enkelte ordene.

Linjeavstand (skytning)

Den tekniske avstanden kan defineres i typografisk mål, vanligvis i punkter, den visuelle må nødvendigvis vurderes optisk.