Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Hva er konstruktivisme?

Konstruktivismen er både en læringsteori og en kunnskapsteori, men primært er
det en kunnskapsteori. Konstruktivisme er en teori som omhandler (Grøttjord, 2012):

“hvordan vi mennesker kommer fram til kunnskap om verden”.

Konstruktivismen som læringsteori omhandler at det er en teori om:

“hvordan tenkning endres hos mennesker”.

Konstruktivisme betegner en form for samfunnsfilosofi som hevder at den sosiopolitiske verden og dens bestanddeler bare er tilgjengelige som studieobjekter i kraft av at de på forhånd er blitt kategorisert som slike (Wikipedia). Konstruktivismen er en tenkemåte som tematiserer tenkning og kunnskap som personlige oppfatninger og tenkemåter. 

Konstruktivismen tar opp viktige og sentrale områder i forhold til hvordan mennesker tilegner seg ny kunnskap. Et viktig poeng i konstruktivismen er at kunnskap fører til ny kunnskap (Grøttjord, 2012). 

Konstruktivisme er en ontologisk tilnærming, som hevder at sosiale regler – delt forståelse av fenomen, normer og identitet – er skapt både fra praksis og sosial interaksjon; og konstituerer en sentral del av den internasjonale politikkens struktur (Wikipedia).


Konstruktivistisk kunnskapsteori

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss