agenturer.no

Schumpeter`s teori om økonomisk utvikling er en “bølgeteori” som prøver å forklare hva som driver veksten og den økonomiske utviklingen i et samfunn og næringslivet.

Bølgeteorien har lært oss at:

Alle teknologier har en livssyklus, på lik linje med mennesker og produkter. I tillegg har alle teknologier en begrenset evne til å skape nye innovasjoner (produkter og tjenester) som setter fart i den økonomiske utviklingen

Økonomien utvikler seg i bølger

Joseph A. Schumpeter mente at ikke økonomien ikke ville utvikle seg som en rett lineær linje. Han mente istedet at økonomien ville utvikle seg i bølger som kom med jevne mellomrom.

Schumpeter prøvde gjennom sine teorier å forklare det kapitalistiske systems evolusjonsprosess. Han fattet derfor interesse for undersøkelser om konjunkturer og ulike sykluser eller økonomiske bølgers varighet. Slike undersøkelser hadde helt siden begynnelsen av 1800-tallet vært en kombinasjon av teori, statistikk og historie.

Franskmannen Clement Juglar beskrev sykluser på ca. 10 års varighet og hvordan det økonomiske system selv genererer disse. Amerikaneren Joseph Kitchin skildret tilsvarende bølger på 3-4 år, mens russeren Nicolai D. Kontraditiev var opptatt av bølger med varighet på 40-60 år. Som en tredje tilnærming av sin teori til den empiriske virkelighet, i tillegg til sin tofase og fire-fase modell, ville Schumpeter vise hvordan disse tre svingningene kunne
kombineres i et forklaringsskjema for den kapitalistiske evolusjon. I dette skjemaet måtte han samtidig forholde seg til det faktum at de virkelige konjunktursyklusene er betydelig preget av eksterne faktorer som klimaforhold og kriger, såkalte eksogene faktorer.

Annonse

50 år mellom hver bølge

Schumpter mente at det med omtrent 50 års mellomrom vil komme nye svermer av tekniske innovasjoner som setter fart i økonomien. Dette ville skje fordi alle nye teknologiske systemer kun har et visst potensiale når det gjelder å skape innovasjoner. Etterhvert som dette potensialet realiseres og utnyttes, slakker den økonomiske vekst av. Når det så kommer nye teknologiske systemer med nye potensielle innovasjoner, skapes det så ny giv og vekst i økonomien. Dette gjør at den økonomiske veksten går i rykk og napp, mente Schumpeter.

Bølgeteorien har sin bakgrunn i studier av den historiske utviklingen. I følge Schumpeter og Freeman kan den teknologiske utviklingen sammenfattes i det skjemaet som er vist under. Som det går frem av skjemaet under, vil det omtrent hvert 50ènde år bli et skift i det herskende teknologiske systemet.

Hovedelementene i dette skjemaet kan fremstilles slik:

1780 – 1840  :          Tidlig mekanisering (Den industrielle revolusjonen)

1840 – 1890  :          Dampkraft og jernbane.

1890 – 1940  :          Elektrisitet, tungindustri og billig stål.

1940 – 1990 :          Masseproduksjon av varige forbruksgoder

Etter 1990     :          Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IT – revolusjonen)

I følge bølgeteorien vil utviklingen i den sosiale og økonomiske strukturen i samfunnet til dels følge de teknologiske systemers krav. Dette kalles teknologideterminisme. Dvs. at:

det er tekonologien som avgjør den økonomiske og sosiale utviklingen i samfunnet.

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg