Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Schumpeter`s teori om økonomisk utvikling er en “bølgeteori” som prøver å forklare hva som driver veksten og den økonomiske utviklingen i et samfunn og næringslivet.

Teorien er en teknologideterminisk bølgeteori som prøver å forklare hvorfor og hvordan utviklingen av samfunnet og økonomien går i bølger som et resultat av at det ved jevne mellomrom kommer ett nytt teknologisk paradigme som setter fart i utviklingen igjen. Disse bølgene kommer med omkring 50 års mellomrom viste tidsstudiene til Schumpeter og Freeman, eller omkring hvert 100 år hvis vi legger til grunn de store industrielle revolusjonene.

Bølgeteorien har lært oss at:

Alle teknologier har en livssyklus, på lik linje med mennesker og produkter. Alle teknologier har også en begrenset evne til å skape nye innovasjoner (produkter og tjenester) som setter fart i den økonomiske utviklingen

Økonomien utvikler seg i bølger

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss