Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

agenturer.no

Schumpeter`s teori om økonomisk utvikling er en “bølgeteori” som prøver å forklare hva som driver veksten og den økonomiske utviklingen i et samfunn og næringslivet.

Bølgeteorien har lært oss at:

Alle teknologier har en livssyklus, på lik linje med mennesker og produkter. I tillegg har alle teknologier en begrenset evne til å skape nye innovasjoner (produkter og tjenester) som setter fart i den økonomiske utviklingen

Hvorfor utvikler økonomien, næringslivet og samfunnet seg i bølger?

Mange har opp gjennom årene lurt på hvorfor økonomien, næringslivet og samfunnet for øvrig utvikler seg i bølger istedenfor å følge en rett lineær linje. Svaret finner vi i bølgeteorien til Joseph Schumpters. En teori som sier at utviklingen går i bølger som kommer med jevne mellomrom.

50 år mellom hver bølge

Bølgeteorien sier at det med omtrent 50 års mellomrom vil komme nye svermer av tekniske innovasjoner som setter fart i økonomien. Alle nye teknologiske systemer har et visst potensiale når det gjelder å skape innovasjoner. Etterhvert som disse potensialene realiseres og utnyttes, slakker den økonomiske vekst av. Når det så kommer nye teknologiske systemer med nye potensielle innovasjoner, skapes det så ny giv og vekst i økonomien. Dette gjør at den økonomiske veksten går i rykk og napp, mente Schumpeter.

Bølgeteorien har sin bakgrunn i studier av den historiske utviklingen. I følge Schumpeter og Freeman kan den teknologiske utviklingen sammenfattes i det skjemaet som er vist under. Som det går frem av skjemaet under, vil det omtrent hvert 50ènde år bli et skift i det herskende teknologiske systemet.

Hovedelementene i dette skjemaet kan fremstilles slik:

1780 – 1840  :          Tidlig mekanisering (Den industrielle revolusjonen)

1840 – 1890  :          Dampkraft og jernbane.

1890 – 1940  :          Elektrisitet, tungindustri og billig stål.

1940 – 1990 :          Masseproduksjon av varige forbruksgoder

Etter 1990     :          Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IT – revolusjonen)

I følge bølgeteorien vil utviklingen i den sosiale og økonomiske strukturen i samfunnet til dels følge de teknologiske systemers krav. Dette kalles teknologideterminisme. Dvs. at:

det er tekonologien som avgjør den økonomiske og sosiale utviklingen i samfunnet.

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg