Domene og webhotell fra OnNet.no

Den nyansatte må kontinuerlig følges opp med oppfølgingsamtaler for å sikre at den nyansatte:

  • skjønner jobben og arbeidsoppgavene sine
  • får muligheten til å spørre om det de ikke forstår eller er usikker på
  • ikke føler at lederen og virksomheten har glemt dem eller at lederen ikke bryr seg
  • raskest mulig lærer seg å utføre arbeidsoppgavene sine på en tilfredsstillende måte
  • raskest mulig kommer overens med sine kolleger og blir en naturlig del av arbeidsmiljøet
  • trives og beholder motivasjonen til å stå på videre så godt de kan

Denne oppfølgingen skjer i praksis gjennom korte daglige samtaler mellom den nyansatte og nærmeste overordnede i kombinasjon med jevnlige formelle oppfølgingsmøter mellom lederen og den nyansatte.

Hensikten med oppfølgingsamtalen

Hensikten med oppfølgingsamtalen er at lederen og den nyansatte skal kunne få muligheten til å utveksle sine synspunkter på hvordan arbeidet går for den nyansatte. Hva går bra og hva er vanskelig?

Gjøres ikke dette vil resultatet bli at den nyansatte føler seg glemt og mistrives, mens virksomheten ikke får en medarbeider som er istand til å gjøre jobben sin på en tilfredsstillende måte. Det er derfor i begge parters interesse med jevnlige oppfølgingsamtaler underveis i prøvetiden. Dette for å unngå at den nyansatte velger å slutte i jobben og at virksomheten taper penger på å ha en ikke produktiv medarbeider.

I disse oppfølgingsamtalene er temaet praktiske problemer, trivsel, sosiale forhold, motivasjon og hvordan den praktiske tilretteleggingen for den nyansatte fungerer.

Oppfølgingsplan

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.