Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

En ekspertvurdering er:

En begrunnet vurdering av sannsynligheten for at noe skal skje, utført av en anerkjent kunnskapsperson med omfattende erfaring fra et bestemt faglig eller teknologisk ståsted.

En ekspertvurdering er et utrykk for informert mening, basert på kunnskap og erfaring, som eksperter gjør relatert til problemer (Ortiz, Wheeler, Breeding, Hora, Meyer og Keeney 1991). Vurderingen kan dermed sies å representere ekspertens kunnskapstilstand om det gjeldende problemet på det gjeldende tidspunktet.

Ekspertens vurdering kan også betraktes som den informerte mening om en gitt usikker kvantitet eller en kvalitet av interesse (Daneshkah 2004). Spesielt vesentlig er det at vurderingene kan ses på som ”inferens eller evalueringer som går utover innlysende `statements of facts’, harddata eller konvensjonene som følger av en disiplin” (Andersen, Nilsen, Aven og Guerneri 1997: s.211).

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss