Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

    Denne artikkelen er del 12 av 37 artikler om Historisk utvikling på ledelse

Dette er egentlig ikke noe ny skole, men en videreutvikling av den klassiske læren og Human-Relation bevegelsen som vokste opp første halvdel av det 20-århundre.

Den sosio-tekniske skolen ble skapt på 1950 og 1960 tallet av Emery & Herbst ved Tavistock Institute of Human Relations i London. De ønsket å skape en helhetlig organisasjonsteori, i motsetning til de fragmenterte teoriene som hadde eksistert frem til da. Teorier som beskrev oppbygningen av organisasjonsstrukturen eller hvordan menneskene burde behandles, istedenfor å prøve å se på organisasjonen som et stort åpent system som er avhengig av såvel ressursene, strukturene og menneskene i organisasjonen som omgivelsene de er en del av.

De mente at hvis organisasjonen ønsker å overleve på lengre sikt, kan den ikke leve i et lukket system. Uttrykket sosio-teknisk betyr at man ser på organisasjonen som:

Et totalsystem, som består av to delsystemer, ett sosialt- og ett teknisk system.

Utover 1950-tallet begynte forskerne å forstå at motivasjon, jobbtilfredsstillelse og involvering i beslutningstaking var essensielt for organisasjonens effektivitet. De begynte derfor å interessere seg for dette temaet og begynte å utvikle strategier for hvordan organisasjonens effektivitt gjennom å for både relasjons- og oppgaveorientering mellom lederne og ansatte. De ansatte begynte nå for alvor å få anerkjennelse for jobben de gjorde.

Peter F. Drucker kommer i 1954 med “The Practice of Management” der han forklarer sin berømte “MBO” eller “Management by objectives” eller målstyring på norsk, hvor han beskriver hvordan vi kan lede gjennom målstyring. En japansk ledelseteknikk som slo umiddelbart an og som brukes i stor grad den dag i dag.

1960-årenes litteratur understreker oppgavestrukturen, lederens makt legitimitet og medarbeidernes respekt for lederen. Men tross den teoretiske utviklingen innen fagfeltet, velger praktikere fremdeles å snakke om Human-Relations mens de praktiserer Scientific Management – et dilemma.

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Historisk utvikling på ledelse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Human Relation BevegelsenOrganisasjonen som et åpent sosio-teknisk system >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Ledelseteorienes historiske utvikling
 • Ledelseteorier før 1900: Teorier for generaler og religiøse ledere
 • Buddhismen (Fakta, religion og atferd)
 • Sun Tzu sin ledelsesteori
 • Great Man teorien
 • Ledelseteorier før 1930: Den klassiske læren
 • Administrasjonteorien til Fayol (den klassiske læren)
 • Scientic Managment (rasjonaliseringsbevegelesen)
 • Byråkratiteorien til Max Weber
 • Ledelseteorier på 1930 – tallet: Human relation bevegelsen
 • Human Relation Bevegelsen
 • Ledelseteorier på 1950-1960-tallet
 • Organisasjonen som et åpent sosio-teknisk system
 • Målstyring (MBO = Managment By Objectives)
 • Ledelseteorier på 1970-tallet
 • Mintzberg`s 10 strategi skoler
 • Profesjonell ledelse (Aker-modellen til George Kenning)
 • Just in time – som forretningsmodell og produksjonsstrategi
 • Den politiske rammen
 • Ledelseteorier på 1980 – tallet
 • Situasjonsbestemt ledelse
 • Aksjonsvitenskap (“Action Science”) og organisasjonslæring
 • Den symbolske rammen
 • Ledelseteorier på 1990 – tallet: Helhetlig syn på ledelse
 • Transaksjonsledelse
 • Transformasjonsledelse
 • Total kvalitetsledelse (TQM)
 • Six Sigma og kvalitethjulet (PDCA)
 • Lean – en prosessfilosofi
 • ISO standarden
 • EFQM modellen ( European Foundation of Quality Management )
 • Business Prosess Reengineering
 • Balansert målstyring
 • Bolman & Deal`s fire fortolkningsrammer
 • Ledelseteorier etter år 2000: Nettverk og verdibasert ledelse
 • Systemanalytisk Verdiledelse
 • Hva kan vi lære av ledelsesteoriene?