Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

beslutningsregler

Måten beslutningstakeren vurderer de ulike alternativene og attributtene varierer i stor grad. Grovt sett kan vi snakke om kompetatoriske og ikke – kompetatoriske regler. Forskjellen mellom disse to ulike måtene å evaluere alternativene og attributtene på er vist i illustrasjonen over.

Kompensatoriske regler

De som følger Kompensatoriske regler når de skal vurdere et alternativ og treffe en beslutning, vil foreta en vurdering av de ulike alternativene og attributtene og velge den løsningen de oppfatter som den beste ut i fra en totalvurdering. Kompensatoriske regler kjennetegnes at vi ett evalueringskriterie kan kompensere for et annet.


Ikke – kompensatoriske regler

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss