Domene og webhotell fra OnNet.no

beslutningsregler

Måten beslutningstakeren vurderer de ulike alternativene og attributtene varierer i stor grad. Grovt sett kan vi snakke om kompetatoriske og ikke – kompetatoriske regler. Forskjellen mellom disse to ulike måtene å evaluere alternativene og attributtene på er vist i illustrasjonen over.

Kompensatoriske regler

De som følger Kompensatoriske regler når de skal vurdere et alternativ og treffe en beslutning, vil foreta en vurdering av de ulike alternativene og attributtene og velge den løsningen de oppfatter som den beste ut i fra en totalvurdering. Kompensatoriske regler kjennetegnes at vi ett evalueringskriterie kan kompensere for et annet.

Ikke – kompensatoriske regler

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.