Domene og webhotell fra OnNet.no

Virksomhetens økonomiske utvikling bør følges nøye og bør derfor som en naturlig del av virksomhetens intern kontroll system for å måle eventuelle avvik i forhold til virksomhetens målsetninger.

Selskapets virksomhet kan deles inn i følgende økonomiske kontrollområder:

OMRÅDE:RESULTATPOSTERBALANSEOMRÅDER
1. SalgDriftsinntekterKundefordringer
2. InnkjøpVarekjøpLeverandørgjeld
3. LønnLønnskostnaderSkattetrekk m.v.
4. KostnaderAndre driftskostnaderDiverse kortsiktig gjeld
5. FinansFinansinntekter/-kostnaderVerdipapirer, langsiktig gjeld
6. Likvider(Finansinntekter/-kostnader)Likvider (bank/post, kasse)
7. VarelagerVarebeholdningsendringerVarebeholdning
8. AnleggsmidlerAvskrivningerAnleggsmidler

For hvert område knyttes kommentarer til:

(A) DefinisjonBeskrivelse av hvilke regnskapskonti som naturlig hører inn under det aktuelle område.
 (B) RutinerKommentarer til praktiske problemstillinger.
Forslag til rutiner.
 (C) MålSpesifikke målsettinger, med henvisning til interne kontrolltiltak som eliminerer feilkilder.
 (D) KontrollInterne kontrolltiltak som medvirker til at feil elimineres, og at målsettingene dermed oppnås.

For alle kontroller som utføres, bør det påføres signatur og dato. Dette for å i ettertid kunne se at det er utført kontroll, når og hvem.

La oss se litt nærmere på hvordan dette kan gjøres i praksis ved å ta for oss to av kontrollområdene over, nemlig innkjøp og lønn.

Innkjøp

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.