Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Et mye brukt verktøy blant entreprenører og forretningsutviklere for å lage og analysere forretningsmodeller er Business Model Canvas.

Hva er Business Model Canvas modellen?

Business Model Canvas er et rammeverk og verktøy for å dekomponere og forstå forretningsmodeller. Verktøyet er utviklet av Osterwalder & Pigneur (2010) og bestående av 9 grunnkomponenter som henger nøye sammen og som sammen utgjør bedriftens forretningsmodell. Byggeklossene viser logisk hvordan et selskap har tenkt å tjene penger.

Osterwalder og Pigneur (2010) sammenligner sitt rammeverk for forretningsmodellen med et blankt lerret som kan fylles med ideer innenfor en gitt struktur. Modellen har blitt et av de mest anerkjente verden over for utvikling av forretningsmodeller. Rammeverket brukes av en rekke store selskaper, slik som GE, 3M, SAP, Ericsson, Oracle og NASA. I Norge har rammeverket også blitt populært, og anvendes av organisasjoner som Innovasjon Norge, SIVA og næringshager over hele landet.


9 grunnkomponenter

De 9 grunnkomponentene som inngår i Business Model Canvas modellen er:

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss