Business Model Canvas

Et mye brukt verktøy blant entreprenører og forretningsutviklere for å lage og analysere forretningsmodeller er Business Model Canvas.

Hva er Business Model Canvas modellen?

Business Model Canvas er et rammeverk og verktøy for å dekomponere og forstå forretningsmodeller. Verktøyet er utviklet av Osterwalder & Pigneur (2010) og bestående av 9 grunnkomponenter som henger nøye sammen og som sammen utgjør bedriftens forretningsmodell. Byggeklossene viser logisk hvordan et selskap har tenkt å tjene penger.

Osterwalder og Pigneur (2010) sammenligner sitt rammeverk for forretningsmodellen med et blankt lerret som kan fylles med ideer innenfor en gitt struktur. Modellen har blitt et av de mest anerkjente verden over for utvikling av forretningsmodeller. Rammeverket brukes av en rekke store selskaper, slik som GE, 3M, SAP, Ericsson, Oracle og NASA. I Norge har rammeverket også blitt populært, og anvendes av organisasjoner som Innovasjon Norge, SIVA og næringshager over hele landet.

9 grunnkomponenter

De 9 grunnkomponentene som inngår i Business Model Canvas modellen er:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander

Kjetil Sander

Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.