Domene og webhotell fra OnNet.no

Et mye brukt verktøy blant entreprenører og forretningsutviklere for å lage og analysere forretningsmodeller er Business Model Canvas.

Hva er Business Model Canvas modellen?

Business Model Canvas (BMC) er et strategisk verktøy som brukes til å utvikle nye eller dokumentere eksisterende forretningsmodeller. Verktøyet er utviklet av Osterwalder & Pigneur (2010), og gir en visuell oversikt over nøkkelkomponentene i en virksomhet. Modellen består av ni byggesteiner som skal hjelpe deg med å forstå hvordan selskapet skaper, leverer og fanger verdi. Byggeklossene viser logisk hvordan et selskap har tenkt å tjene penger. Til sammen utgjør disse ni byggestenene selskapets forretningsmodell. 

Osterwalder og Pigneur (2010) sammenligner sitt rammeverk for forretningsmodellen med et blankt lerret som kan fylles med ideer innenfor en gitt struktur. Business Model Canvas er et kraftig verktøy for å visualisere, designe og innovere forretningsmodeller. Det hjelper bedrifter med å få en helhetlig forståelse av hvordan de kan skape og levere verdi, og hvordan de kan tjene penger på en bærekraftig måte.

Modellen har blitt en av de mest anerkjente modellene i verden for hvordan vi skal utvikle en forretningsmodell. Rammeverket brukes av en rekke store selskaper. For eksempel brukes den av GE, 3M, SAP, Ericsson, Oracle og NASA. I Norge har rammeverket også blitt populært, og anvendes av organisasjoner som Innovasjon Norge, SIVA og næringsparker over hele landet.

9 grunnkomponenter

De 9 grunnkomponentene som inngår i Business Model Canvas modellen er:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss