Domene og webhotell fra OnNet.no

klassisk-betinging

Hva er klassisk betinging?

Klassisk betinging er 1 av 3 grunnleggende metoder for læring og kan forklares slik:

Du har sikkert opplevd å høre en bestemt melodi som har gjort at du har begynt å tenke på bestemte minner, f.eks fra en sydenferie. Mens andre låter forbindes med andre opplevelser.

Fenomenet kalles klassisk betinget læring, og går ut på at vi knytter forskjellige stimulus til et annet stimulus. Når så det ene stimulus dukker opp ved en senere anledning, vil vi automatisk knytte det til et annet. I dette tilfelle en ferieopplevelse.

Et resultat av Ivan Pavlov studier av hunders atferd

Prinsippet om klassisk betinging kommer fra Ivan Pavlov (1849 – 1936). En russisk fysiolog som studerte spytt utskillelse hos hunder i forhold til fordøyelsessystemet.

Under sine eksperimenter oppdaget han at hundene begynte å sikle før de fikk mat. Pavlov fant ut at siklingen ble trigget av stimuli som ikke nødvendigvis var knyttet til maten. Pavlov utførte så eksperimenter for å finne ut av dette. Han plasserte uerfarne hunder i bur og ga dem av og til mat. Før han ga dem maten ringte han i en bjelle. Først viste hundene nesten ingen reaksjon til lyden og siklet kun når de fikk maten, men etterhvert begynte de å sikle da de hørte bjellen. Å gi hundene mat var ikke lenger nødvendig for å utløse sikling.

Pavlov demonstrerte med dette at en nøytral stimuli kan utløse en respons som ligner den naturlige refleksen dersom den forutsier at en signifikant stimuli (i dette tilfellet mat) vil komme. Dette dannet grunnlaget for læringsprinsippet vi idag kaller klassisk betinging. 

En gitt stimulus – respons – forbindelse

Klassisk betinging tar utgangspunkt i en gitt stimulus – respons – forbindelse.

Et ubetinget stimulus (her: en sydenferie eller mat) utløser en ubetinget respons (her: ferieminner/tanken på feie eller spyttproduksjon).

Ved å koble ubetinget stimulus (sydenferien) til en annen betinget stimulus (her: en spesiell melodi eller bjellelyd) vil det andre stimuliet utløse den responsen som naturlig var knyttet til ubetinget stimulus. Feriefornemelsen flyttes med andre ord over fra sydenferien til en bestemt melodi, fordi melodien og sydenferien var tilstede samtidig i en gitt situasjon.

  • Før læring: Ubestemt Stimuli – Ubetinget Respons (US — UR)
  • Under læring: Bestemt Stimuli – Ubetinget Stimuli – Ubetinget Respons (BS – US — UR)
  • Test: Betinget Stimuli – Betinget Respons (BS – BR)

Hovedprinsipp

Klassisk betinging er en læringsform hvor læringen skjer ved at:

vi overfører en respons fra ett stimuli til ett annet ved å presentere begge stimuli samtidig. 

I klassisk betinging inntreffer betinget stimulus (BS) alltid på en forutsigbar måte i forhold til en ubetinget stimulus (US), uavhengig av forsøkssubjektets atferd. Det har f.eks. ingenting å si hva vi holder på med for at assosiasjonene til en bestemt sydenferie skal oppstå når vi hører en bestemt melodi. Assosiasjonen oppstår uavhengig av hvor vi er og hva vi gjør. Reaksjonen er alltid forutsigbar i klassisk betinging.

Stimuli

Med stimuli menes:

Ethvert inntrykk som treffer våre syns-, hørsels-, smaks-, lukte-, følelse- og bevegelses sanser

Et stimuli er med andre ord alt vi ser, hører, smaker, lukter og føler bevisst og ubevisst via sansene våre.

Respons

Et viktig poeng i klassisk betinging er at alle responsene er ikke-viljestyrte. Responsen er ikke et resultat av tenking og vurdering, men av ufrivillige reflekser som f.eks.: spyttproduksjon, blodtrykk, hormonutskilling, hjerterytme o.l. reaksjoner. Samt emosjonelle responser som f.eks. frykt, aggresjon, glede, sorg og forventninger. Når det gjelder de emosjonelle responsene skiller vi gjerne bare mellom behagelige og ubehagelige følelser.

5 grunnleggende komponenter utgjør klassisk betinging

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss