Lightspeed webhotell

Hvilke teorier forklarer den industrikapitalistiske utviklingen i verden? Det vil si hvorfor og hvordan enkelte land klarer å utvikle seg fra å være et utviklingsland (U-land) til å bli en industrinasjon (I-land).

Teoriene om den industrikapitalistiske utviklingen er mer komplementære enn motstridende. Alle har innslag av tekonologideterminisme, og de tar alle utgangspunkt i en enhetlig utvikling. Dette til tross for den vekt de alle legger på den teknologiske utvikling i retning av stadig mer kompliserte systemer.

Teorier om ensartet utvikling

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg