Domene og webhotell fra OnNet.no

Hvilke teorier forklarer den industrikapitalistiske utviklingen i verden? Det vil si hvorfor og hvordan enkelte land klarer å utvikle seg fra å være et utviklingsland (U-land) til å bli en industrinasjon (I-land).

Teoriene om den industrikapitalistiske utviklingen er mer komplementære enn motstridende. Alle har innslag av tekonologideterminisme, og de tar alle utgangspunkt i en enhetlig utvikling. Dette til tross for den vekt de alle legger på den teknologiske utvikling i retning av stadig mer kompliserte systemer.

Teorier om ensartet utvikling

ensartet-utviklingDet har vært vanlig å se på den kapitalistiske utviklingen som en ensartet utvikling. Det vil si at alle land må gjennom de samme utviklingstrinn for å utvikle seg til et kapitalistisk land. Det har derfor vært vanlig å betrakte de utviklede land som speilbilde for de mindre utviklede.

De generelle teoriene om en ensartet kapitalistisk utvikling er gjerne knyttet til sosialt, strukturelle og organisatoriske trekk i samfunnsutviklingen.

Selv om Norge på mange felt har fulgt de samme utviklingstrinnene som f.eks. England, Tyskland og Frankrike har vært igjennom, er det også store forskjeller mellom hvordan de ulike nasjonene har utviklet seg. Tendensen i de senere år har derfor gått i retning av å løse litt opp på forestillingen om ensartethet. Selv om flesteparten mener at det er visse fellestrekk alle land må igjennom, går tendensen mot å akseptere at det kan være store nasjonale variasjoner.

 Chadlers utviklingsteori

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.