Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

    Denne artikkelen er del 10 av 10 artikler om Holdninger

Knowledge – Attitude – Practice modellen fortkortes gjerne til K-A-P modellen, og er en holdningsmodell for atferdspåvirkning.

K-A-P modellen ser på kunnskap, holdning og praksis som en kjede, hvor informasjon øker
kunnskap, som igjen endrer holdningen, som til slutt vil føre til endret adferd. Et problem med denne modellen er at det ikke er entydige sammenhenger mellom leddene i kjeden.

Informasjon trenger ikke alltid føre til økt kunnskap. Informasjonen kan være gal, uønsket, aktivt unngått, misforstått, etc.

Videre trenger ikke økt eller endret kunnskap føre til endring av holdninger. Det kan være annen kunnskap som fungerer som en motvekt, kunnskapen kan oppleves som uviktig, den kan bli unngått, eller fortrenges etc.

Endring av holdning vil også nødvendigvis ikke føre til endring av atferd. Det kan være lite samsvar mellom endringen i holdning og ønsket atferdsendring.

Andre og uendrede aspekter ved holdningen kan også være mer betydelsesfull for atferden, andre holdninger og verdier kan også være viktigere for atferden. Å endre holdninger gjennom informasjon kan derfor være problematisk. Informasjonskampanjer og holdningskampanjer har blitt kritisert blant flere fagfolk som egnet verktøy i forebygging, påpeker Iversen (2003).

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Holdninger

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Technology Acceptance Modell (TAM)
    Andre artikler i serien er: 
  • Holdninger
  • Enkomponent-modellen (holdninger)
  • Trekomponentmodellen (holdninger)
  • Multikomponentmodellen (holdninger)
  • Holdningsendringer
  • Konsistensteorier (balanseteori og dissonansteori)
  • Attribusjonsteori
  • ELM-modellen (Elaboration Likelihood Model)
  • Technology Acceptance Modell (TAM)
  • Knowledge – Attitude – Practice modellen