Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 6 av 35 artikler om Digital markedsføring >> Eget nettsted

Etter at du har gjennomført en situasjonsanalyse for å få en oversikt over:

 • hvilke muligheter og trusler som finnes for bedriften på Internett.
 • hvilke behov, krav og forventninger eksisterende og potensielle Internett kunder har.
 • hvilke sterke og svake sider bedriften har i forhold til sine konkurrenter.
 • hvilke planer bedriften har satt seg de neste årene.

… har du et godt utgangspunkt for å starte planleggingen av ditt nettsted. 

Basert på denne informasjonen er neste oppgave å bestemme seg for:

 • Hvem er målgruppen til netttstedet?
 • Hvilke av de avdekkede mulighetene bør vi velge ovenfor disse målgruppen?
 • Hvilke mål er realistisk at dette nettstedet skal klare å nå ovenfor disse målgruppene?
 • Hvordan skal vi nå dette målet og hvilke aktiviteter/tiltak må vi gjennomføre i denne forbindelse?
 • Hvordan skal vi bruke nettstedet i bedriftens markedsføring og hva er i denne forbindelse viktig?
 • Hvordan skal vi implementere dette nye nettstedet som en naturlig del av dagens organisasjon?
 • Hvordan skal vi kontrollere om målene blir nådd?

Hva er en nettstedplan?

Svarene på disse spørsmålene samler du i en nettsted plan som angir hvilke mål nettstedet skal nå og hvilken strategi som skal følges for å nå disse målene. I denne sammenheng er vi opptatt av hvordan vi skal implementere det nye nettstedet med:

Tenk helhetlig

Et nettsted er ikke lenger ikke bare en digital produktkatalog eller en nettbutikk. Et nettsted er idag en digital plattform og hub hvor vi samler data i et digital økosystem, hvor brukerne får skreddersydd innhold i forhold til sine behov og historikk.

For deg som webutvikler betyr dette at du må tenke helhetlig når det nye nettstedet skal utvikles. Det overordnede spørsmålet du må stille deg selv er:

– Hvordan skal nettstedet fungere som bedriftens digitale plattform og et økosystem for sine kunder?

Målgruppe og målsetning

Start arbeidet med å utvikle det nye nettstedet med å stille deg selv følgende spørsmål.

– Hvem lager vi nettstedet for (målgruppe) og hva ønsker vi å oppnå med nettstedet (målsetning)?

Svaret danne utgangspunktet for utviklingen av nettsted planen, og er den viktigste  beslutningen vi må ta når et nytt nettsted skal utvikles. Dette fordi målgruppen og målsetningen avgjør hvordan vi bør legge opp strategien.

Les mer: Nettstedets målgruppe
Les mer: Nettstedets målsetning

Strategi

Når målgruppen og målene ovenfor disse målgruppene er definert er neste oppgave å bestemme seg for hvilken strategi vi skal følge for å nå disse målene. Strategien er kartet som viser veien til målet.

Les mer: Nettstedets strategi

Tiltak og aktiviteter 

Strategien må så brytes ned til konkrete tiltak og aktiviteter som må gjennomføres det kommende året for at strategien som bli fulgt. Konkrete tiltak som må støttes av operative budsjetter og tidsplaner som blir kontrollert og fulgt opp underveis.

Sentrale områder strategien og tiltakene må omhandle er:

Teknologisk plattform (publiseringsløsning)

Hvilken teknologier skal nettstedet bygges opp på? Vi anbefaler at du velger å bygge nettstedet på publiseringsløsningen WordPress, da dette er den dominerende plattformen på Internett idag. Minst 3 av 4 nettsteder er idag utviklet i WordPress. Noe som sier litt om bruken og mulighetene denne plattformen byr på.

Velger du å utvikle nettstedet i WordPress er neste spørsmål om hvordan webservere du skal gjøre dette nettstedet på. Vi anbefaler her en Linux server (f.eks. CentOS), med en LiteSpeed webserver. Dette fordi denne plattformen er 3-6 ganger raskere enn alle andre plattformer. 

Om du skal leie deg inn på et webhotell eller sette opp egne virtuelle eller dedikerte webservere blir til slutt et spørsmål om penger og trafikk. Jo mer trafikk nettstedet får, jo viktigere blir det også å ha en kraftig webserver. Mest datakraft får du ved å velge en kraftig dedikert server, men dette koster også desidert mest. Normalt velger man et webhotell til trafikken blir så stor at egne servere er påkrevd.

Les mer: Nettstedets teknologisk plattform

Innhold

Innholdet brukerne finner på nettstedet er det som gir brukerne verdi (kundeverdi). Innholdet brukerne finner på ditt nye nettsted er dermed det som til syvende og sist avgjør nettstedets suksess, sammen med måten det blir markedsført på. Vi sier derfor: – “Content is king”.

Struktur og funksjoner

Hvilken struktur og hvilke funksjoner trenger nettstedet? Strukturen viser hvordan innholdet er strukturert sammen, mens funksjonene forteller hva som det er mulig for brukeren eller eieren å gjøre. Begge deler er viktig for brukeropplevelsen som avgjør hvor fornøyd brukerne blir.

Les mer: Nettsidens struktur

Utforming og brukergrensesnitt (brukeropplevelse)

Måten du velger å utforme nettstedet på og hvilket brukergrensesnitt du gir nettstedet avgjør brukeropplevelsen, sammen med innholdet, og er derfor det vi prioriterer sterkest når et nytt nettsted skal utvikles.

Les mer: Nettstedets utformingstrategi

Digital markedsføring

Nettstedet er hjertet i bedriftens digitale markedsføring. Av den grunn er det viktig at du har tenkt grundig igjennom hvordan du har tenkt å bruke nettstedet i bedriftens digitale markedsføring. Kun da kan du gjøre deg opp noen forhåpninger om å klare å nå markedsmålene dine.

SEO – søkemotoroptimalisering

Skal bedriften være synlig på Internett må bedriftens nettsider komme høyt opp i søkeresultatene når noen søker i Google etter noe bedriften kan tilby. Hevder bedriftens nettsider seg ikke i søkeresultatene til Google er det ingen som finner bedriftens nettsider. Av den grunn er det ekstremt viktig at vi søkemotoroptimaliserer innholdet på nettsidene samtidig som vi genererer selve innholdet.

Les mer: SEO – søkemotoroptimalisering

E-postmarkedsføring og sosiale medier

Foruten å søkemotoroptimalisere sidene for Google må vi integrerer nettsidene med alle sosiale medier, slik at alle enkelt kan dele nettsiden på sin sosiale profil. 

Les mer: Sosiale medier

Dernest er vi opptatt av å skape konverteringer slik at vi kan følge opp kundene i ettertid gjennom e-post. Her gjelder det å tenke igjennom hvordan det skal være mulig å skape konverteringer, hvor brukerne gir deg sin e-postadresse i bytte mot verdifullt innhold.

Les mer: E-postmarkedsføring

Integrasjon

Hvilke andre informasjonssystemer må nettstedet kunne kommunisere med og hvordan  skal du få til en hensiktsmessig integrasjons mellom nettstedet og disse informasjonssystemene. Sentralt i denne sammenheng står ERP- og CRM – systemet.

Sikkerhet

Til slutt gjelder det å ivareta sikkerheten på alle nivå, slik at hackere eller andre uvedkommende ikke får tilgang til det mest verdifulle virksomheten har – nemlig nettstedet med alle kundedataene til våre kunder.

Les mere: Datasikkerhet

 

Du leser nå artikkelserien: Digital markedsføring >> Eget nettsted

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Hvor lønnsomme er nettsidene dine?Nettstedets mulige bruksområder >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Nettside og nettsted
 • Domene
 • Velg riktig domene – din identitet på Internett
 • Før du starter utviklingen av et eget nettsted
 • Hvor lønnsomme er nettsidene dine?
 • Nettsted plan (mål, strategi og tiltak)
 • Nettstedets mulige bruksområder
 • Nettstedets målgruppe
 • Nettstedets målsetting
 • Nettstedstrategi
 • Nettstedets posisjon i virkemiddelstrategien
 • Nettstedets teknisk plattformstrategi
 • Nettstedets utformingstrategi
 • Brukeropplevelse (UX – Design)
 • Brukergrensesnittdesign (UI – design) og brukervennlighet (usability)
 • Morville – modellen (påvirkningforhold i brukeropplevelse)
 • Gestalt teoriene
 • Nettsidens struktur
 • Responsiv design
 • Nettsidens navigasjonsmeny
 • Prototype
 • Ta hensyn til hvordan vi leser på skjerm
 • Nettsidene må skrives for både mennesker og datamaskiner
 • Farge og fargelære
 • Fargespråket og fargebruk
 • Bruk av grafikk (bilder og illustrasjoner)
 • Nettstedets typografi (bruk av fonter og tekst)
 • Nettstedets oppgave- og innholdstrategi
 • Angrepsvinkel for budskapet
 • Overskriften er halve jobben!
 • Brødteksten
 • Nettstedet må integreres med sosiale medier
 • Call to action (CTA) skaper konverteringer og avgjør lønnsomheten
 • Kontroll og evaluering av Internett planen og nettstedet
 • Utvikling og implementering av nettstedet i virksomhetens verdikonfigurasjon
 • Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.