Segmenteringskriterier for markedssegmentering


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 6 av 14 artikler om Markedssegmentering
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Selv om det finnes mange måter å dele opp et marked på (forbrukermarkedet, bedriftsmarkedet osv), finnes det enda flere måter å segmentere disse markedene på.

Marked segmenteringGjennom avanserte markedsforskning prosjekter har markedførere og markedinstitutter i årevis prøvd å kartlegge og beskrive hva som kjennetegner de forskjellige forbrukerne i Norge, i håp om å komme frem til hensiktsmessige kriterier som kan brukes til å segmentere markedet på.

Hvor godt de har lykkes med dette kan diskuteres.

Imidlertid kan vi slå fast at de vanligste måtene å segmentere et marked på er å dele opp markedet etter demografiske-, psykologiske- eller livsstil kriterier. Hvilke av disse kriteriene det lønner seg å benytte er imidlertid omdiskutert, og vil i stor grad variere fra situasjon til situasjon.

Det eneste sikre vi med sikkerhet kan si, er at det ikke finnes noen “eneste” eller “beste” løsning. Valg av segmenteringskriterie vil alltid være være situasjonsbestemt. Det er det eneste alle er enige om.

En grovsortering av det store mangfold av segmentering kriterier som finnes er å skille mellom:

 • Segmentering på grunnlag av relasjon til merkevaren
 • Segmentering på grunnlag av personlige egenskaper
 • Behov og bruks segmentering

I de påfølgende artiklene vil jeg gå igjennom disse tre hovedkriteriene for segmentering og komme inn på hvilke muligheter osm finnes innenfor hver av disse tre hovedkategoriene med segmenteringskriterier.

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Markedssegmentering

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Arbeidsmodell for segmenteringGeografisk segmentering >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Markedssegmentering
 • Segmenteringstrategier
 • Hvorfor og når segmentere et marked?
 • Segmenteringskrav
 • Arbeidsmodell for segmentering
 • Segmenteringskriterier for markedssegmentering
 • Geografisk segmentering
 • Tidssegmentering
 • Demografi & demografisk segmentering
 • Segmentering etter psykografi og livsstil
 • VALS (Values And Life Styles)
 • ASH – modellen
 • Segmentering på grunnlag av relasjon til merkevaren
 • Behov- og atferds segmentering