agenturer.no

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 6 av 15 artikler om Markedssegmentering

Selv om det finnes mange måter å dele opp et marked på (forbrukermarkedet, bedriftsmarkedet osv), finnes det enda flere måter å segmentere disse markedene på.

Marked segmenteringGjennom avanserte markedsforskning prosjekter har markedførere og markedinstitutter i årevis prøvd å kartlegge og beskrive hva som kjennetegner de forskjellige forbrukerne i Norge, i håp om å komme frem til hensiktsmessige kriterier som kan brukes til å segmentere markedet på.

Hvor godt de har lykkes med dette kan diskuteres.

Imidlertid kan vi slå fast at de vanligste måtene å segmentere et marked på er å dele opp markedet etter demografiske-, psykologiske- eller livsstil kriterier. Hvilke av disse kriteriene det lønner seg å benytte er imidlertid omdiskutert, og vil i stor grad variere fra situasjon til situasjon.

Det eneste sikre vi med sikkerhet kan si, er at det ikke finnes noen “eneste” eller “beste” løsning. Valg av segmenteringskriterie vil alltid være være situasjonsbestemt. Det er det eneste alle er enige om.

En grovsortering av det store mangfold av segmentering kriterier som finnes er å skille mellom:

 • Segmentering på grunnlag av relasjon til merkevaren
 • Segmentering på grunnlag av personlige egenskaper
 • Behov og bruks segmentering

I de påfølgende artiklene vil jeg gå igjennom disse tre hovedkriteriene for segmentering og komme inn på hvilke muligheter osm finnes innenfor hver av disse tre hovedkategoriene med segmenteringskriterier.

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!
Annonse

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Markedssegmentering

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Arbeidsmodell for segmenteringGeografisk segmentering >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Markedssegmentering
 • Segmenteringsstrategier
 • Hvorfor og når segmentere et marked?
 • Segmenteringskrav
 • Arbeidsmodell for segmentering
 • Segmenteringskriterier for markedssegmentering
 • Geografisk segmentering
 • Tidssegmentering
 • Demografi & demografisk segmentering
 • Segmentering etter psykografi og livsstil
 • VALS (Values And Life Styles)
 • ASH – modellen
 • Segmentering på grunnlag av relasjon til merkevaren
 • Behov- og atferds segmentering
 • Generasjons- og familiesyklus segmentering