Lightspeed webhotell

Hva er en målgruppe?

Med målgruppe menes:

De kundegruppene bedriften tar sikte på å påvirke og selge sine produktene og/eller tjenestene til

En kundegruppe er en homogen gruppe mennesker med visse fellestrekk. Hvilke fellestrekk vi definerer målgruppen etter er avhengig av hvilke segmenteringskriterier vi velger å legge til grunn for inndelingen av markedet.


En angivelse av hvem som er kunden

Å velge målgruppe betyr å bestemme seg for hvem vi ønsker å nå med vår markedsføring og produktutvikling. Målgruppen skal angi hvor i markedet kjøpssansynligheten for bedriftens verditilbud er størst og hvem som vil være de mest lønnsomme kundegruppene å rette markedsføringsinnsatsen mot, på kort og lang sikt.

Hvem som er målgruppen vil variere med hva slags produkt eller tjeneste bedriften tilbyr. Produserer virksomheten golfkøller, vil målgruppen normalt være golfspillere som markedsføringen rettes mot. Selger virksomheten bilen “Royce Rolls”, vil målgruppen normalt innskrenke seg til forretningsfolk og embetsmenn i høye posisjoner som har mye penger og som er på utkikk etter et statussymbol. Driver vi en restaurant, vil målgruppen være avhengig av hva slags mat vi selger, prisnivået, og hvor restauranten ligger.

Krever markedssegmentering

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg