Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

Målgruppe definisjon

Med målgruppe mener vi:

De kundegruppene bedriften tar sikte på å påvirke og selge produktene og/eller tjenestene sine til

En målgruppe er med andre ord de menneskene vi tror vil ha interesse av å kjøpe et bestemt produkt eller tjeneste.

Målgruppen vil variere med hva slags produkt eller tjeneste du har å tilby. Produserer du golfkøller, vil målgruppen din være golfspillere, og markedsføringen din bør rette seg mot denne gruppen. Selger du Importerer du Royce Rolls bileri, vil mårgruppen din innskrenke seg til de forretningsfolk og embetsmenn i høye posisjoner som virkelig har penger til overs. Driver du en restaurant, vil målgruppen din avhenge av hva slags mat du selger, prisnivået, og hvor restauranten ligger.

Hvorfor målgruppe definisjon?

Har du ikke klart for deg hvem du ønsker å nå, er det også umulig å lage en markeds- og kommunikasjonstrategi som skal treffe disse individene.

Ved å dele totalmarkedet opp i mindre homogene segmenter som vi rangerer i ulike målgrupper, er det mulig å differensiere markedsføringsinnsatsen og det blir enklere å se hvor man tjener penger og hvor man ikke gjør det. Vi slipper å bruke penger og tid på kundeemner som ikke har behov for produktene våre eller som av andre grunner ikke kommer til å kjøpe det.

Ved å segmentere markedet kan vi konsentrere markedsføringsinnsatsen om de segmentene hvor sannsynligheten for kjøp er størst, og vi kan skreddersy produkter som er tilpasset de forskjellige segmentene egenart, problemer, behov og ønsker. Noe som skaper bedre produkter, sett fra forbrukernes side, da vi får en bedre produkttilpasning.

På denne måten kan vi drive mer målrettet og treffsikker markedsføring mot de kundegruppene hvor kjøpssansynligheten er størst og dermed få mer ut av hver markedsføringskrone som er investert.

Jo mer vi vet om målgruppen vår, jo lettere er det å lage en treffsikker strategi og tiltak. Dette er viktig fordi folk er forskjellige og vektlegger av den grunn ulike ting. Det vil derfor alltid være umulig å lage et verditilbud som tilfredsstiller alle.

Noen liker “mora“, andre “datteren“, mens andre igjen “tar begge“, sier et ordtak jeg lærte som barn. Slik er det også med produkter og tjenester. Men i et større marked vil det alltid være flere som liker det samme. En dyktig markedsfører ved dette, og starter derfor markedsplanleggingen med å definere hvem som er målgruppen. Det vil si hvem som er virksomhetens primær-, sekundær- og tertiær målgruppe.

Målgruppe - prioritert etter viktighet

  1. Primærmålgruppe – Det viktigste kundesegmentet eller segmentene
  2. Sekundærmålgruppe – Andre viktige kundesegmenter
  3. Tertiærmålgruppe – De minst viktige segmentene

Poenget med målgruppedefinisjonen er å komme frem til en nøyaktig definisjon av hvem som er virksomhetens kunder og prioritere disse målgruppene etter viktighet. 

En fordel ved å dele opp markedet på denne måten, er at det blir enklere å identifisere de forskjellige problemene, truslene og mulighetene som finnes i markedet.

Målgruppen består av segmenter

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg