Markedskartlegging

Et marked er per definisjon “stedet hvor kjøper og selger møtes for å bytte varer og tjenester mot penger“. Siden det finnes mange steder en selger og kunde kan møtes og siden det finnes mange forskjellige typer varer og tjenester kan et marked være så mangt. 

Markedet er en viktig del av virksomhetens mikrosystem og må alltid kartlegges i forbindelse med en situasjonsanalyse av virksomhetens markedssystem. Dette fordi det er her kundene, leverandørene, samarbeidspartnerne og konkurrentene møtes. Enhver vesentlig endring her kan sette hele virksomhetens eksistensgrunnlag i fare.

Hva skal en markedskartlegging gi svar på?

Å gi noe entydig svar på dette spørsmålet er umulig, da det er avhengig av hvem som gjennomfører markedskartleggingen og hva formålet med markedskartleggingen er. For en entreprenør som ønsker å komme inn på et eksisterende marked med et nytt produkt eller tjeneste er utfordringene og spørsmålene som må besvares helt annerledes enn for en større bedrift som er opptatt av å forsvare sin markedsposisjon og se hvor veksten vil komme.

Rent generelt kan vi si at en markedskartlegging normalt skal gi svar på spørsmål av typen:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander

Kjetil Sander

Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.