Domene og webhotell fra OnNet.no

Før vi kan treffe en beslutning om vi ønsker å gå inn i et marked med et produkt eller tjeneste må vi først foreta en markedskartlegging og markedsvurdering.

Hva er en markedskartlegging?

Markedskartlegging vil si å kartlegge et marked gjennom å samle inn og organisere sekundærdata om et marked, slik at vi kan beskrive dette markedet på en god måte. Det vi ønsker å kartlegge er markedets størrelse, markedssammensetningen, markedsutviklingen, konkurransesituasjonen og kundenes behov, krav og forventninger.

Hva er en markedsvurdering?

Når markedet er kartlagt, er neste oppgave å analysere og vurdere markedet. Markedsvurdering vil si å analysere og vurdere:

  • kundenes behov, krav og forventninger
  • markedets størrelse og vekstpotensial
  • konkurransesituasjonen i dette markedet
  • sjansene for å lykkes

Begrepene markedskartlegging og markedsvurdering henger som vi ser sammen.  Markedskartlegging går ut på å samle inn, organisere og beskrive sekundærdata om et marked, mens markedsvurdering går ut på å analysere og vurdere disse sekundærdataene  for å kunne treffe en veloverveid markedsbeslutning. F.eks. om virksomheten skal gå inn eller ut av et marked med sitt verditilbud. Markedskartlegging og markedsvurdering er dermed en kontinuerlig prosess, hvor vi først må gjennomføre en markedskartlegging før vi kan vurdere markedet.

Markedsvurdering

Formål

Markedsvurderingens formål er å redusere entropien (usikkerheten) i beslutningssituasjonen vi står ovenfor, med hensyn til om vi skal gå inn eller trekke oss ut av dette markedet eller markedssegment med vårt produkt eller tjeneste.

Hva skal en markedskartlegging og markedsvurdering gi svar på?

Svaret er avhengig av hvem som gjennomfører kartleggingen og formålet med markedsvurderingen. For en entreprenør som ønsker å komme inn på et eksisterende marked med et nytt produkt eller tjeneste er utfordringene helt annerledes enn for en større virksomhet som er opptatt av å forsvare sin markedsposisjon og se hvor veksten vil komme.

Rent generelt kan vi si at en markedskartlegging og markedsvurdering skal gi svar på spørsmål av typen:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss