Ansvarlig selskap

En kort innføring i hva et ansvarlig selskap er og hvilke ulike typer ansvarlige selskaper som finnes i Norge.