Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 2 av 26 artikler om Møteledelse

Lese tid (240 ord/min): < 1 minutter

Selv om det finnes mange forskjellige typer møter kan det store utvalget av møter allikevel grupperes i to hovedgrupper av møter:

 1. Formelle møter
 2. Uformelle møter

Formelt møte

Et formelt møte er møter som følger fastsatte regler, retningslinjer og prosedyrer. Møtet har en definert misjon og målsetning, og møtedeltakerne er som regel “profesjonelle”. Dvs. utpekte personer som representerer en større gruppe mennesker i en bestemt sak som står på sakslisten til møte.

Eksempler på formelle møter er generalforsamlinger, bedriftforsamlingen, styremøter, personalmøter, medarbeidersamtaler og jobbintervju. 

Uformelt møte

Uformelle møter er møter som avholdes uten at det finnes fastsatte regler, prosedyrer eller retningslinjer for hvordan møte skal håndteres og dokumenteres. Slike møter skjer ofte spontant eller uten større planlegging. 

Eksempler på uformelle møter er når venner møtes for en prat, morgenmøte på jobben og salgsmøter. 

Du leser nå artikkelserien: Møteledelse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << MøteledelseMøteroller (rollebesetningen på et møte) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Møteledelse
 • Formelt og uformelt møte
 • Møteroller (rollebesetningen på et møte)
 • Møte grunner og møte motivasjon
 • Møteforløpet
 • Effektive møter
 • Hvordan lede møtet? (Huskeliste for møtelederen)
 • Møtemål
 • Møteforberedelser
 • Møteinnkallelse og agenda for møte
 • Møtestedets atmosfære
 • Møte og scenen (bordplassering m.m.)
 • Hvordan bruke et møte for å vinne din sak?
 • Førsteinntrykket avgjør resultatet
 • Møtets muligheter og farer
 • Fellestendenser i gruppehjernen under møter
 • Å bruke rollebesetningen i møte
 • Retorikk
 • Stemmebruk i møter
 • Språklige virkemidler
 • Kroppsspråk (ikke-verbal kommunikasjon)
 • Argumentasjon og argumentasjonsteori
 • Foredrag
 • Manus (Manuskript)
 • Møtereferat
 • Virtuelle møter