Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

    Denne artikkelen er del 2 av 30 artikler om Møteledelse

Selv om det finnes mange forskjellige typer møter kan det store utvalget av møter allikevel grupperes i to hovedgrupper av møter:

 1. Formelle møter
 2. Uformelle møter

Formelt møte

Et formelt møte er møter som følger fastsatte regler, retningslinjer og prosedyrer. Møtet har en definert misjon og målsetning, og møtedeltakerne er som regel “profesjonelle”. Dvs. utpekte personer som representerer en større gruppe mennesker i en bestemt sak som står på sakslisten til møte.

Eksempler på formelle møter er generalforsamlinger, bedriftforsamlingen, styremøter, personalmøter, medarbeidersamtaler og jobbintervju. 


Uformelt møte

Uformelle møter er møter som avholdes uten at det finnes fastsatte regler, prosedyrer eller retningslinjer for hvordan møte skal håndteres og dokumenteres. Slike møter skjer ofte spontant eller uten større planlegging. 

Eksempler på uformelle møter er når venner møtes for en prat, morgenmøte på jobben og salgsmøter. 

Du leser nå artikkelserien: Møteledelse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << MøteledelseMøteroller (rollebesetningen på et møte) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Møteledelse
 • Formelt og uformelt møte
 • Møteroller (rollebesetningen på et møte)
 • Møtemotivasjon
 • Unødvendige møter
 • Møteforløpet
 • Møte som en salgsprosess
 • Hvordan lede møtet? (Huskeliste for møtelederen)
 • Møtemålsetning
 • Møteagenda
 • Møteforberedelser
 • Møteinnkallelse
 • Møtestedets atmosfære
 • Møte og scenen (bordplassering m.m.)
 • Møteregler, vaner og etikk
 • Hvordan bruke møter for å vinne din sak?
 • Førsteinntrykket avgjør resultatet
 • Møtets muligheter og farer
 • Fellestendenser i gruppehjernen under møter og presentasjoner
 • Begrens risikomomentene ved møtes gruppehjerne
 • Å bruke rollebesetningen i møte
 • Retorikk
 • Stemmebruk i møter
 • Språklige virkemidler
 • Kroppsspråk
 • Argumentasjon og argumentasjonsteori
 • Foredrag
 • Manus (Manuskript)
 • Møtereferat
 • Virtuelle møter