Kategori: Corporate Governance

Corporate Governance

Corporate Governance (eierstyring)

Denne artikkelen er del 5 av 11 artikler i om Etableringsfasen

Denne artikkelen er del 1 av 28 artikler i om Corporate Governance

Denne artikkelen er del 15 av 16 artikler i om Strategisk planlegging

Denne artikkelen er del 7 av 31 artikler i om Styring og kontroll

Prinsipper for hvordan selskaper bør ledes, organiseres og administreres, og hvilke interesser organiseringen skal tilgodese.

Les mer