Bedriftsforsamling

Et organ som i Norge er obligatorisk i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper som har mer enn 200 ansatte.

Investor relations

Med investor relations menes: "Arbeidet virksomheten legger ned i å skape og opprettholde varige relasjoner til sine investorer (aksjonærer), kreditorer, verdipapir institusjoner og finansmedia"

Eierstruktur

Med eierstruktur menes: - Hvem som er eierne i selskapet og hvor stor eierandel de enkelte eierne har.