Eierstruktur

Med eierstruktur menes: - Hvem som er eierne i selskapet og hvor stor eierandel de enkelte eierne har.

Aksjekapital og aksjekurs

Aksjekapitalen er egenkapitalen aksjonærene i aksje- eller allmennaksjeselskapet har skutt inn som risikokapital.

Generasjonsskifte

Alle familiebedrifter kommer til et tidspunkt hvor eieren ikke kan eller vil drive videre av ulike årsaker, og det blir derfor aktuelt å gjennomføre et generasjonsskifte.