Domene og webhotell fra OnNet.no

Matthew O´Hern og Aric Rindfleisch (2008) skiller mellom fire mulige strategier vi kan velge for å ta i bruk brukerdrevet og co-creation som innovasjonsmetode. Strategiene fremkommer ved å krysstabulere brukerdrevet innovasjon med organisasjonsdrevet co-creation i en todimensjonal matrise:

4-strategier

De fire  strategiene er:

  1. Collaborating
  2. Tinkering
  3. Co-design
  4. Submitting

Collabortaion

Collaboration, eller samarbeid på norsk, er en:

“innovasjonsprosess hvor brukerne (kundene) kollektivt utvikler og forbedrer et produkts kjernekomponenter og underliggende struktur”.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.