Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Matthew O´Hern og Aric Rindfleisch (2008) skiller mellom fire mulige strategier vi kan velge for å ta i bruk brukerdrevet og co-creation som innovasjonsmetode. Strategiene fremkommer ved å krysstabulere brukerdrevet innovasjon med organisasjonsdrevet co-creation i en todimensjonal matrise:

4-strategier

De fire  strategiene er:

  1. Collaborating
  2. Tinkering
  3. Co-design
  4. Submitting

Collabortaion

Collaboration, eller samarbeid på norsk, er en:

“innovasjonsprosess hvor brukerne (kundene) kollektivt utvikler og forbedrer et produkts kjernekomponenter og underliggende struktur”.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss