Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 1 av 15 artikler om Nasjonalregnskapet

Nasjonalregnskapet gir oss:

en beskrivelse av nasjonens økonomiske situasjon.

Regnskapet omfatter varer og tjenester omsatt i markedet, vurdert til markedspris, samt offentlige tjenester vurdert til kostpris.

Nasjonalregnskapet omfatter kun den formelle sektoren, ikke den uformelle sektoren. Regnskapet måler derfor ikke verdiskapningen av husmødres arbeid, hobbyvirksomhet og andre aktiviteter som ikke gir noen direkte gevinst. Det samme gjelder for «svart» arbeid.

Når vi skal beskrive og analysere et lands økonomi ved hjelp av nasjonalregnskapet, ser vi på to sektorer som til sammen utgjør den formelle sektoren.

Du leser nå artikkelserien: Nasjonalregnskapet

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: Nasjonalregnskapets formål og nøkkeltall >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Introduksjon til nasjonalregnskapet
 • Nasjonalregnskapets formål og nøkkeltall
 • Kritikk mot nasjonalproduktberegningene
 • Forskjellen mellom bedriftsregnskap og nasjonalregnskap
 • Realkapital og realinvisteringer
 • Finanskapital og finansinvesteringer
 • Verdiskapning i et samfunn
 • Anvendelse av varer og tjenester (real ligningen)
 • Generalbudsjettligningen i en åpen økonomi
 • Opptjening og bruk av samfunnets inntekt – lukket økonomi
 • Opptjening og bruk av samfunnets inntekt – åpen økonomi
 • Faktorinntekt (R*) og driftsresultat
 • Utenriksøkonomi og utenriksregnskapet
 • Økonomisk vekstteori
 • Landets konkurranseevne
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.