Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Alle komposisjoner må ha kontraster for å få oppmerksomhet og skape liv. Innenfor persepsjon og kognitiv psykologi anses kontraster som det mest effektive virkemidlet for å skape oppmerksomhet.

Innen grafisk- og visuell design og layout brukes ikke kontraster bare for å fange folks oppmerksomhet, men også til å skille de ulike grafiske elementene fra hverandre og for å skape mønstre som gjør det mulig for hjernen å tolke den visuelle presentasjonen. 

I tillegg skaper kontraster liv, samtidig som bruk av kontraster sørger for at siden ikke blir kjedelig. Og sist men ikke minst så har man muligheten til å styre leserens “bevegelses retning” ved riktig bruk av kontraster. Det finnes imidlertid mange måter å skape kontraster på. De vanligste grupperingene er:

 • Miljø
 • Styrke/forskjell
 • Intensitet
 • Størrelse
 • farve
 • Typografi og form
 • Bevegelse.

Miljø:

Mottakeren venter f.eks. seg ikke å finne visse stimuli i et visst miljø. Pornografiske annonser i f.eks. Misjonsbladet ville utvilsomt vakt stor oppmerksomhet. Ved å bryte med mottakernes forventninger kan man lett oppnå stor oppmerksomhet.


Styrke:

Ved å kjøre en 4 – fargers annonse i et tidsskrift som for det meste er sort/hvitt skaper oppmerksomhet. Det samme gjør en enkel sort/hvitt annonse i et glorete tidsskrift. Man kan også velge å kjøre en meget stillferdig radiospot uten musikk på en nærradiostasjon som stort sett sender musikk.

Forskjell:

Vi reagerer lite på at prisen på en bil øker med 2 – 3.000 kroner, men øker prisen på bensin med 50 øre pr. liter blir det stort oppstyr. Dette fenomenet kalles i persepsjonspsykologien for forskjellsterskelen og i markedsføringssammenheng for “Just noticeable difference (j.n.d.)”. J.n.d varierer fra produkttype til produkttype og fra forbruker til forbruker. I produktutviklingen er det et poeng å passe på å forbedre produktet såpass at det overskrider j.n.d. Men ikke særlig mer. Slike investeringer følger ofte eksponentialkurven: Jo bedre produktet er fra før, desto mer må du forbedre produktet før forbrukeren merker forskjellen – og desto dyrere blir hvert steg videre (Sætrang og Blindheim – 91).

Intensitet:

I sansefysiologien er det noe som heter “Webers lov”. Den lyder slik:

“Jo sterkere et tilstedeværende stimulus er, desto mer intens må et nytt stimulus være for å bli oppfattet som mer intenst enn det første”

I media er “støynivået” høyt. Du må derfor rope intens med en annonse for at den overhode skal bli sett.

Intensiteten bestemmes av:

 • Format
 • Farger
 •  Typografi
 • Layout
 • Overskriftens interesseverdi

For disse variablene gjelder det at økning i observasjonsverdi ikke later til å være proporsjonalt med økningen av disse faktorene.

FARGEKONTRASTER

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss