Domene og webhotell fra OnNet.no

Alle komposisjoner må ha kontraster for å få oppmerksomhet og skape liv. Innenfor persepsjon og kognitiv psykologi anses kontraster som det mest effektive virkemidlet for å skape oppmerksomhet.

Innen grafisk- og visuell design og layout brukes ikke kontraster bare for å fange folks oppmerksomhet, men også til å skille de ulike grafiske elementene fra hverandre og for å skape mønstre som gjør det mulig for hjernen å tolke den visuelle presentasjonen. 

I tillegg skaper kontraster liv, samtidig som bruk av kontraster sørger for at siden ikke blir kjedelig. Og sist men ikke minst så har man muligheten til å styre leserens “bevegelses retning” ved riktig bruk av kontraster. Det finnes imidlertid mange måter å skape kontraster på. De vanligste grupperingene er:

  • Miljø
  • Styrke/forskjell
  • Intensitet
  • Størrelse
  • farve
  • Typografi og form
  • Bevegelse.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.