Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

    Denne artikkelen er del 12 av 12 artikler om Hybrid-verdikjede
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


avviksanalyse

Ingen endringsprosesser vil gå 100% som planlagt. Feil vil bli oppdaget og må korrigeres før det endelige sluttresultatet vil bli som planlagt. Dette krever at det utvikles rutiner for kvalitetssikring av endringsprosessen.

Kvalitetssikring i form av regelmessige avvikanalyser som evalueres før programmet blir korrigert og implementert på nytt, før nye avvikanalyser igjen blir iverksatt for å avdekke om resultatet nå ble som forventet, uten kvalitetavvik. 

Dette blir med andre ord en evigvarende prosess som alltid tar slutt. Ved jevne mellomrom tas verdikjeden og informasjonstrukturen opp til ny evaluering sammen med de berørte partene for å finne nye forbedringer og endringer som kan effektivisere den eller produsere nye kundeverdier.

Har virksomheten valgt å innføre Balanced Score Card (balansert målstyring), slik jeg anbefalte i forbindelsen med utarbeidelsen av målene og strategien for den nye verdikjeden, har virksomheten allerede et system for slik kvalitetsikring av endringene i verdikjeden. Benytter virksomheten ikke balansert målstyring, må man utvikle separate kontroll og evalueringrutiner. 

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Hybrid-verdikjede

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Skriv en ny oppdatert forretningsplan, med delplaner
    Andre artikler i serien er: 
 • Hybrid-verdikjede
 • Hvordan redde norske SMB bedrifter gjennom en hybrid verdikjede?
 • Start med å ta en situasjonsanalyse som viser alle mulige verdikonfigurasjoner
 • Sentrale spørsmål som må besvares før valg av verdikjede kan foretas
 • Den hybride-verdikjeden må bygge på ett langsiktige mål og strategi
 • Velg en forretningsmodell som passer den hybride-verdikjeden
 • Bygg den hybride-verdikjeden på systemanalytisk verdiledelse
 • Tegn opp og dokumenter din nye hybride-verdikjede
 • Visualiser din nye informasjonsstruktur
 • Operasjonalisere og implementere verdikjeden gjennom endringsledelse
 • Skriv en ny oppdatert forretningsplan, med delplaner
 • Avvikanalyser, evaluering og korrigering av verdikjeden