Pristeori : Pris i et historisk perspektiv

Helt fra Oldtiden har samfunnet prøvd å regulere prisen i et marked. De økonomiske teoretikerne slet lenge med å forstå hva som danner priser og verdi, En oppsummering av den historiske utviklingen finner du her.

Markedsføringens historie

Markedsføringens historie kan deles opp i fire distinkte tidsepoker: - Produkt- og produksjonsorientering, Salgsorientering, Markedsorientering og Samfunns- og verdiorientering

Salgsorientert (markedsføring og ledelse)

Produktorientert markedsføring ble rundt 1930 byttet ut med salgsorientert markedsføring. En periode som varte frem til rundt 1950.

Verdi- og samfunnsorientering (markedsføring og ledelse)

For markedsorienterte bedrifter på 2000-tallet er det nødvendig å framstå som ansvarlige samfunnsaktører, noe som resulterte i samfunnsmarkedsføring.

Produktorientert og produksjonsorientert (markedsføring og ledelse)

Begrepene produksjonsorientert og produktorientert markedsføring brukes om hverandre, og betyr stort sett det samme.

Markedsorientert (markedsføring og ledelse)

I motsetning til salgsorientering, som fokuserer på å selge det som produseres, fokuserer markedsorientering på å utvikle tilbud som dekker behovet i markedet.