Domene og webhotell fra OnNet.no

I denne artikkelserien lærer du alt du trenger å vite om viral markedsføring og hvordan du bruker denne markedsføringsteknikken. For å få fult utbytte av den anbefales det at den leses sammen med artikkelserien “Sosiale medier“, da disse to artikkelseriene utfyller hverandre.

Hva er viral markedsføring?

Viral markedsføring er:

konsepter og budskap av en slik karakter at det “kopierer og sprer seg selv”.

Begrepet “viral markedsføring” dukket opp første gang i 1989 når et PC magasin brukte begrepet som en betegnelse for etterligningseffekten som gjorde at Macintosh erstattet Compaqs Pc i firmaet Ernst & Whinney;

“It`s viral marketing. You get one or two in and they spread throughout the company”.

 De fleste gir imidlertid kreditten for begrepet viral markedsføring til Steve Jurvetson og Tim Draper (Phelps m.fl., 2004; Datta m.fl., 2005; Bampo m.fl., 2008; Cruz og Fill, 2008; Hausmann, 2012; Mills, 2012). De investerte i 1996 i den kostnadsfrie e-posttjenesten Hotmail. Hver e-post som ble sendt kom med den vedlagte meldingen:

“Få en privat, gratis e-post fra Hotmail ved http://www.hotmail.com”.

I løpet av 18 uker og med en beskjeden markedsføringsinvestering på 50.000 dollar, fikk Hotmail tolv millioner individuelle brukere. Jurvetson og Draper brukte begrepet viral markedsføring for å beskrive markedsstrategien for e-posttjenesten, og de definerer det nærmere som elektronisk “word-of-mouth”, forbedret ved bruk av nettverk (1997).

Viral markedsføring går ut på å lage et konsept som gjør et slikt inntrykk på de som blir oppmerksom på kampanjen at de får lyst til å dele budskapet med andre. Viral markedsføring er med andre ord en form form vareprat også kalt “julgeltelegrafen” eller “Word Of Mouth“. Den vanligste formen formen for viral markedsføring er eWOM. En forkortelse som kan oversettes til norsk som “elektronisk vareprat“.

Viral markedsføring er med andre ord person-til-person-kommunikasjon, hvor reklamen sprer seg gjennom sosiale medier og ikke gjennom aviser, tv osv. For produsentene er dette en smart, effektiv og billig måte å reklamere på. Og hvis du treffer målgruppen kan viral markedsføring spre seg som ill i tørt gress.

Ifølge forskere er det påvist at reklame som blir sendt av en venn åpner du gjerne og gir et større inntrykk på deg enn reklame som kommer rett fra produsenten.  En effekt viral markedsføring har er at produktet ofte oppsøkes av brukeren, i forhold til tradisjonell reklame hvor brukeren blir ”offer” for budskapet ufrivillig og produktet oppsøker brukeren.

Drivkreftene bak viral markedsføring

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss