Domene og webhotell fra OnNet.no

Teorien om internasjonal handel

komperative-fordelerEn av Ricardos mest kjente teorier, er teorien om de komparative fortrinn, også kalt teorien om internasjonal handel. En teori som danner grunnlaget for all internasjonalisering og globalisering.

Teorien går ut på at hvis en nasjon har en absolutt fordel i produksjonen av en vare, og en annen nasjon har en absolutt fordel i produksjonen av en annen vare, kan hver av partene dra nytte av å spesialisere seg på den varen som er rimeligst å produsere.

Komparative fortrinn betyr at de relative kostnadene ved produksjon er forskjellig fra land til land. Altså skaper kostnadsforskjellene muligheter for gevinst gjennom internasjonal handel.

Eksempel

La oss si at England og Portugal skal vurdere om det er lønnsomt å utveksle to forskjellige varer med hverandre som begge land produsere. Ingen av landene trenger derfor strengt tatt å importere noe fra hverandre. La oss si at produktene de vurderer er VIN og TØY.

For at det skal være mulig å sammenligne produktene, må produktenes verdi omgjøres til en arbeidsverdi målt i timer. Dvs. hvor mye arbeid som må nedlegges i produktet. Tabellen under viser hvor mye en arbeider klarer å produsere i løpet av en arbeidsdag:

Bytteforhold:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss