Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 1 av 9 artikler om Budskap >> Layout

person lettering on tracing paper using mechanical pencil
Photo by Kelly Sikkema

Hva er design?

Design er en internasjonal betegnelse på formgiving, og omfatter prosessen som avgjør hvordan et produkt, objekt (f.eks. en nettside), prosess eller system skal fungere (bruksmåte) og se ut. Begrepet omfatter både den skapende prosessen som det ferdige resultatet.

Et design må vanligvis tilfredsstille visse mål og begrensninger for å fylle sin funksjon. I tillegg må vi ta hensyn til ulike estetiske, funksjonelle, økonomiske og/eller sosiopolitiske hensyn når design skal velges. F.eks. forventes å samhandle med et bestemt miljø. 

En designer er personen som står for formgivningen. 

I denne artikkelserien tar vi for oss visuell formgivning, og da først og fremst objektdesign. Eksempler på objektdesign er visuell utforming av en nettside, plakat og annonse. Yrkesutøvere som utfører disse design jobbene kaller vi gjerne for:

 • Grafisk designer – omfatter tilrettelegging og utforming av et vidt spekter av grafiske produkter som bøker og bokomslag, aviser, tidsskrifter og magasiner, foldere, annonser, skilt og andre reklameprodukter, emballasje, nettsider, firmaprofiler og logodesign og så videre.
 • Web designerbeskriver designprosessen knyttet til frontend-designet til et nettsted. Et design som forventes å være brukervennlig.

Redesign

Å redesigne betyr at vi tar utgangspunkt i formen (utseende og funksjonene) til et eksisterende objektet, f.eks. et nettsted eller en annonse, for å gi dette objektet et nytt design. Begrepet brukes også i sammenheng med bærekraft, og omfatter da muligheten til skape noe nytt ut av noe som ellers ville blitt kastet.

Designprosessen

Et design oppdrag starter med at vi får et oppdrag eller har en ide om noe som skal bli til et ferdig objekt (produkt, tjeneste, nettsted, annonse m.m.). Stegne vi går igjennom for å gjøre dette oppdraget eller ideen om til et ferdig sluttresultat kaller vi for en designprosess

Det finnes mange modeller vi kan benytte for å bekrive denne designprosessen, men de fleste modeller inkluderer følgende faser:

 • Situasjonsanalyse – hva er situasjonen? Hva skal designes? Hvem er målgruppen? Hva kjennetegner dem? Hvilke funksjoner trenger objektet og hvilket utseende er mest formålstjenlig? Hvilke rammebetingelser må du forholde deg til? Spesielt kritisk er tid, penger og kompetanse.
 • Idéutvikling – designet må bygge på en ide. Vi starter derfor med en runde med idegenerering før vi går videre og vurderer hva som vil være den beste ideen å jobbe videre med.
 • Planlegging og gjennomføring – når ideen er klar må den videre prosessen planlegges og koordineres, da du sjelden er involvert alene. Her starter vi å utvikle skisser og modeller vi kan jobbe videre med.
 • Konsept – Skissene og modellene ender til slutt opp i at lager et konsept som viser hvordan det ferdige objektet vil bli og eventuelt en prototype hvis vi snakker om et produkt.
 • Vurdering – konseptet vurderes for å avgjøre om designet klarer å løse sine oppgaver og nå de målsetningene som er satt for designet, jf. situasjonsanalysen.
 • Dokumentasjon – prosessen fra A til Å må til slutt så dokumenteres.

Vi skal ikke gå nærmere inn på denne prosessen her. Vi viser istedenfor til vår artikkel om kreativ strategi som tar for deg designprosessen vi benytter oss av for å lage såvel designet som teksten (innholdet) til annonser, nettsider og andre grafiske elementer.

Design er et praktisk fag

Design er først og fremst et praktisk fag. Hvorfor vi allikevel lager denne artikkelserien og e-boken om design, layout og grafisk formgivning skyldes at ingenting er mer praktisk enn å ha en god teori som gir deg svaret på det du lurer på. I denne artikkelserien vil vi prøve å gi deg de viktigste rådene og tipsene du trenger for å lykkes som visuell designer.

“KISS” (“Keep It Simple Stupid”)

Det mest universelle design rådet vi kan gi er KISS-formelen som er en forkortelse for:

“KISS” = “Keep It Simple Stupid”

KISS formelens budskap er at vi designer for ikke-eksperter. Av den grunn må vi minimere enhver forstyrrelse og forvirring mottakeren kan oppleve når de ser eller opplever det vi har designet.

Du leser nå artikkelserien: Budskap >> Layout

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: Farge og fargelære >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Design
 • Layout og designprinsipper
 • Farge og fargelære
 • Fargespråket og fargebruk
 • Formgivning og formteori
 • Formgivning og rom, volum, dybde og 3D effekter
 • Stil og uttrykk i formgivning
 • Bruk av grafikk (bilder og illustrasjoner)
 • Gestalt teoriene